Free

Cardiff and Vale College Presents: The Wave

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Michael Sheen Theatre @ Cardiff and Vale College

Dumballs Road

Cardiff

CF10 5FE

United Kingdom

View Map

Event description

Description

The production of The Wave has been devised by year 1 & 2 Foundation Degree Performing Arts students.

During a project week, a high school teacher comes up with a psychological/sociological experiment in order to explain to his students how totalitarian governments work. A role-playing game with tragic results begins. Within a few days, what began as harmless notions, like discipline and community, builds into a real movement: THE WAVE. By the third day, the students start ostracizing and threatening others.

When the conflict finally erupts into violence at an intramural water polo game, the teacher decides to break off the experiment. But it's too late. THE WAVE is out of control...

Director - Robbie Bowman

Movement Director - Emma-Jayne ParkerMae cynhyrchiad ‘The Wave’ wedi cael ei ddyfeisio gan fyfyrwyr blynyddoedd 1 a 2 y Radd Sylfaen mewn Celfyddydau Perfformio.

Yn ystod wythnos prosiect, mae athro mewn ysgol uwchradd yn meddwl am arbrawf seicolegol / cymdeithasol er mwyn esbonio i’w fyfyrwyr sut mae llywodraethau totalitaraidd yn gweithio. Mae gêm chwarae rôl gyda chanlyniadau trasig yn dechrau. Ymhen ychydig ddyddiau, mae’r hyn a ddechreuodd fel syniadau diniwed, fel disgyblaeth a chymuned, yn adeiladu i fod yn fudiad real: THE WAVE. Erbyn y trydydd diwrnod, mae’r myfyrwyr wedi dechrau alltudio a bygwth myfyrwyr eraill.

Pan mae’r gwrthdaro’n troi’n drais yn y diwedd mewn gêm polo dŵr, mae’r athro’n penderfynu rhoi’r gorau i’r arbrawf. Ond mae’n rhy hwyr. Mae wedi colli pob rheolaeth ar THE WAVE ...

Cyfarwyddwr - Robbie Bowman

Cyfarwyddwr Symudiad - Emma-Jayne Parker

Share with friends

Date and Time

Location

Michael Sheen Theatre @ Cardiff and Vale College

Dumballs Road

Cardiff

CF10 5FE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved