Cardiff Commitment Employer Engagement Event Sponsored by Cardiff Metropoli...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cardiff Metropolitan University - Cyncoed

Archers Arena (behind Tennis Center)

Cyncoed Road

CF23 6XD

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Cardiff Commitment Employer Engagement Event

Sponsored by Cardiff Metropolitan University

We would like to invite you to the Archers Arena (behind the Tennis Centre) of Cardiff Metropolitan University, Cyncoed Campus, on Thursday 13th June, 9.00am-11.00am, to keep informed on the initiative’s progress and opportunities for you to engage with schools, young people and business in Cardiff.

Please join us and see how you as employers and education providers can have a real say in how we develop Cardiff’s young people into the workforce of the future.
Digwyddiad Ymrwymiad Cyflogwyr Ymrwymiad Caerdydd

Noddir gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd

Hoffem eich gwahodd i Arena'r Saethyddion (tu ôl i'r Ganolfan Denis) ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd, Campws Cyncoed, ar ddydd Iau 13 Mehefin, 9.00am-11.00am, i gael gwybodaeth am gynnydd y fenter a chyfleoedd i chi ymgysylltu ag ysgolion , pobl ifanc a busnes yng Nghaerdydd.

Ymunwch â ni i weld sut y gallwch chi fel cyflogwyr a darparwyr addysg gael llais go iawn yn y ffordd yr ydym yn datblygu pobl ifanc Caerdydd i weithlu'r dyfodol.

Date and Time

Location

Cardiff Metropolitan University - Cyncoed

Archers Arena (behind Tennis Center)

Cyncoed Road

CF23 6XD

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved