Cardiff Commitment Employer Engagement Event sponsored by GLL/Better

Cardiff Commitment Employer Engagement Event sponsored by GLL/Better

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Date and time

Location

Eastern Leisure Centre

Llanrumney Avenue

Llanrumney

CF3 4DN

United Kingdom

View map

Supporting young people into the world of work | Cydweithio i gefnogi pobl ifanc i weithio

About this event

We would like to invite you to the Cardiff Commitment Employer Engagement Event at Eastern Leisure Centre, Llanrumney, on Thursday 5th December, 8.30am - 10.30am, to keep you informed on the initiative’s progress and opportunities for you to engage with schools, young people and business in Cardiff.

Please join us and see how you as employers and education providers can have a real say in how we develop Cardiff’s young people into the workforce of the future.

For more information please contact Victoria Poole on 02920 788565 or cardiffcommitment@cardiff.gov.uk.

*******************************************************************************************************

Hoffem eich gwahodd i Ddigwyddiad Ymgysylltu â Chyflogwyr Ymrwymiad Caerdydd yng Nghanolfan Hamdden y Dwyrain, Llanrumney, ddydd Iau 5ed Rhagfyr, 8.30am - 10.30am, i'ch hysbysu am gynnydd a chyfleoedd y fenter i chi ymgysylltu ag ysgolion, pobl ifanc. a busnes yng Nghaerdydd.

Ymunwch â ni i weld sut y gallwch chi fel cyflogwyr a darparwyr addysg gael llais go iawn ar sut rydym yn datblygu pobl ifanc Caerdydd yn weithlu'r dyfodol.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Victoria Poole ar 02920 788565 neu cardiffcommitment@cardiff.gov.uk.

Save This Event

Event Saved