Cardiff Community-led Housing network

Cardiff Community-led Housing network

Actions and Detail Panel

Free

Date and time

Location

Tredegarville International Baptist Church

The Parade

Roath

CF24 3AD

United Kingdom

View map

Join us to discuss how we can grow the community-led housing sector in Cardiff to create a fairer, more sustainable housing system.

About this event

Cardiff is Wales’ most populated county and projections indicate that the population will continue to grow 8% by 2036. This is putting huge pressure on the demand for affordable housing in the city. In 2021, there were over 7,500 households on the housing waiting list. Cardiff Council has committed to deploying every lever available to tackle the housing crisis, including exploring community-led options.

At this event we’ll get the opportunity to discuss the housing challenges facing communities across Cardiff and how community-led housing can play a part in providing affordable, sustainable homes, that meet the needs of the community.

We’ll hear from a variety of community-led housing groups working to deliver their own affordable housing projects in the city and discuss what is needed to grow the sector in Cardiff and beyond.

Lunch provided.

Speakers:

Serenity Cohousing Cardiff

Recommon

Cardiff Council (TBC)

Bristol City Council

Bristol Community Land Trust

More speakers to be announced.

--------------------------------------------------------------------------------

Am y digwyddiad

Caerdydd yw’r Sir gyda’r boblogaeth fwyaf yng Nghymru, ac mae rhagamcanion yn dangos y bydd y boblogaeth yn parhau i dyfu 8% erbyn 2036. Mae hyn yn creu pwysau enfawr ar yr alw am dai fforddiadwy yn y ddinas. Yn 2021, roedd dros 7,500 o deuluoedd ar y rhestr aros tai. Mae Cyngor Caerdydd wedi ymrwymo i ddefnyddio pob lifer sydd ar gael i fynd i’r afael â’r argyfwng tai, gan gynnwys archwilio opsiynau wedi’i arwain gan y gymuned.

Yn y digwyddiad yma, byddwn ni’n trafod yr heriau sydd yn wynebu cymunedau ar draws Caerdydd, a hefyd sut gall tai dan arweiniad y gymuned chwarae rôl i ddarparu tai fforddiadwy a chynaliadwy, sydd yn cwrdd â'r anghenion y gymuned.

Byddwn ni’n clywed o amrywiaeth o grwpiau tai dan arweiniad y gymuned sydd yn gweithio i ddatblygu prosiectau tai fforddiadwy eu hun a thrafod beth sydd angen yng Nghaerdydd i helpu’r sector tyfu.

Cinio yn gynwysedig.

Siaradwyr:

Serenity Cohousing Cardiff

Recommon

Cyngor Caerdydd (i gael ei gadarnhau)

Cyngor Dinas Bristol

Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol Bristol

Mwy o siaradwyr i'w gyhoeddi.

Share with friends