Free

Cardiff: Music City hosted by Horizons/Caerdydd: Dinas Gerdd o dan arweinia...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Tramshed Tech

Pendyris Street

Cardiff

CF11 6BH

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Cardiff: Music City hosted by Horizons

This exclusive series of short workshops, demos and performances will explore some of the most innovative work in digital and live music production in the city.

You’ll also have a chance to get hands on and kick-start your own music collaborations.

This event, hosted by BBC Cymru Wales and the Art Council Wales new music scheme Horizons/Gorwelion, will give you access to following sessions:Caerdydd: Dinas Gerdd o dan arweiniad Gorwelion

Ymunwch â rhai o'r bobl fwyaf blaenllaw ym myd cynhyrchu cerddoriaeth ddigidol er mwyn gwella eich sgiliau cerddorol eich hun a dathlu Caerdydd fel Dinas Gerdd.

Bydd y gyfres unigryw hon o weithdai byr, arddangosiadau a pherfformiadau yn edrych ar y gwaith mwyaf arloesol sy'n digwydd yn y ddinas ym maes cynhyrchu cerddoriaeth a cherddoriaeth fyw.

Bydd cyfle hefyd i brofi'r offer a chychwyn eich prosiectau cerddoriaeth ar y cyd eich hun.

Mae'r digwyddiad, sy'n cael ei arwain gan gynllun cerddoriaeth newydd BBC Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru, Gorwelion, yn rhoi mynediad i chi i'r sesiynau canlynol:

  • Anatomeg Trac Sain gyda Gethin Pearson, cyfansoddwr, cynhyrchydd a chymysgydd sain rhyngwladol
  • SheWrites: gweithdy ysgrifennu a chyfansoddi caneuon gyda seren ryngwladol Gorwelion, Violet Skies
  • Arddangosiad a Pherfformiad: Ableton. Trefnu cerddoriaeth gyda pherfformwraig BBC Music Introducing a llysgennad Ableton, Rachel K Collier
  • Gwneud Ffrind da’r Robot! Sut all Artistiaid a’r Diwidiant elwa o dechnoleg newydd gyda Aled Nelms, Prifysgol De Cymru
  • Cyflwyniad i Farchnata Digidol gyda Bethan Miller, Prifysgol De Cymru
  • Arweiniad i Bodledu gyda'rblogiwr Minty’s Gig Guide
  • Creu Trac Sain mewn Diwrnod: sesiwn wedi'i chydlynu gan Trackdmusic.com
  • Sut i anfon eich cerddoriaeth at y BBC: ydych chi am weithio gydag adran Radio'r BBC, BBC Music Introducing, neu brosiect Gorwelion? Yn ystod y gweithdy a'r arddangosiad hwn, bydd y gyflwynwraig a'r rheolwr prosiectau Bethan Elfyn yn esbonio
  • Cyflwyniad Cerddoriaeth Newydd: cyflwno talent newydd Cymreig
Digital Cities Cardiff 2018 - An exciting series of free workshops, masterclasses and networking events for the creative industries in Cardiff and South Wales, running from 26 February to 1 March 2018.

Dinasoedd Digidol Caerdydd 2018 - Cyfres gyffrous o weithdai, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau rhwydweithio yn rhad ac am ddim ar gyfer y diwydiannau creadigol yng Nghaerdydd a'r de, rhwng 26 Chwefror a 1 Mawrth 2018.

http://www.bbc.co.uk/academy/en/collections/digital-cities#


Share with friends

Date and Time

Location

Tramshed Tech

Pendyris Street

Cardiff

CF11 6BH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved