£32.93

Cardiff Translation Unconference

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Chapter Arts Centre

Market Road

Canton

CF5 1QE

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description
Cardiff Translation Unconference

About this Event

The Cardiff Translation Unconference is the first translation conference organised from the bottom up, not top down, to come to Cardiff. Run by translators, for translators. Ticket price includes venue hire, sandwich buffet lunch, and morning & afternoon tea/coffee breaks. Registration for the event is a two-step process. Once you have purchased your ticket you will be required to complete a short survey that will be sent to you separately. For more information, see: Cardiff Translation Unconference

Anghynhadledd Gyfieithu Caerdydd yw'r gynhadledd gyfieithu gyntaf i ddod i Gaerdydd sydd wedi'i threfnu o'r gwaelod i fyny, nid o'r brig i lawr. Gan gyfieithwyr, ar gyfer cyfieithwyr. Mae pris y tocyn yn cynnwys llogi lleoliad, cinio bwffe brechdanau ac egwyl de/goffi yn y bore a'r prynhawn. Unwaith i chi brynu'ch tocyn, rydym yn gofyn i chi gwblhau arolwg byr a fydd yn cael ei anfon ar wahân. Am fwy o wybodaeth, gwelwch: Anghynhadledd Gyfieithu Caerdydd

Date and Time

Location

Chapter Arts Centre

Market Road

Canton

CF5 1QE

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved