Sales Ended

Multiple Dates

Cardiff Uni Medicine Open Day: choice of Fri 23 or Sat 24 June 2017

Sales Have Ended

Registrations are closed
Really sorry but there are no places left for this date. If you want to join our waiting list, we will contact you if there is a cancellation. Alternatively, Cardiff University has general Open Days on Friday July 7, Saturday September 16 and Saturday October 21, at which you can still see some of our Medicine activities and facilities but also take a look at the residences, Students' Union, city life etc. To book for one of those, please go to http://www.cardiff.ac.uk/study/undergraduate/open-days-visits.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cochrane Building

Heath Park Campus

University Hospital of Wales

Cardiff

CF14 4YU

United Kingdom

View Map

Sales Have Ended

Registrations are closed
Really sorry but there are no places left for this date. If you want to join our waiting list, we will contact you if there is a cancellation. Alternatively, Cardiff University has general Open Days on Friday July 7, Saturday September 16 and Saturday October 21, at which you can still see some of our Medicine activities and facilities but also take a look at the residences, Students' Union, city life etc. To book for one of those, please go to http://www.cardiff.ac.uk/study/undergraduate/open-days-visits.
Event description

Description

An Open Day can help you choose where and what you want to study.

Our two identical events are fun and free and will provide you with lots of useful information about studying medicine at Cardiff University School of Medicine.

 • Try your hand at clinical skills

 • Meet our students

 • Chat to our staff

 • Ask our admissions team questions

 • Find out what it's really like to be a Cardiff medical student and junior doctor

 • Hear about our admissions processes and discover what Cardiff University School of Medicine is looking for in its candidates

 • See the great facilities we have to offer you as a Cardiff medical student

...and much more.

Your day involves a mixture of workshops, talks and practical clinical skills sessions designed to help you make that important next step. Get advice on getting into med school, try your hand with clinical skills and simulation and find out more about where your MBBCh could take you.

We also have a carefully-crafted programme for a parent/guardian, teacher or careers advisor, should you want to book a place for them too (but please don't book yourself a place on the parent/guardian, teacher or careers advisor's programme if you are a student).

Demand is high and space is limited so, to be fair to everyone, please ensure that you book for one day only and bring no more than one accompanying person to the event. (Luckily it is just a short car or bus ride to Cardiff city centre, where there is plenty to see and do, including shopping, museum, art gallery, restaurants, cinemas, theatres, parks and lots more.)

Got that? Great, and we'll see you in June.

Not sure whether to book? See what our med students say about their course.

Is the date you want booked out? Come see us at one of Cardiff University's Open Days on Wednesday 26 April, Friday 7 July, Saturday 16 September or Saturday 21 October 2017.

Student Programme

Accompanying Person Programme

..........................................................................................................

Gall diwrnod agored eich helpu chi i ddewis ble a beth rydych am ei astudio.

Mae ein diwrnodiau agored yn anelu i fod yn llawn gwybodaeth ddefnyddiol am astudio meddygaeth yng Nghaerdydd, ac yn hwyl!

Dewch i...

 • Roi cynnig ar sgiliau clinigol

 • Gyfarfod ein myfyrwyr

 • Sgwrsio gydag ein staff

 • Holi ein tîm derbyniadau

 • Wybod sut beth yn union yw hi i fod yn feddyg iau a myfyrwyr meddygol yng Nghaerdydd

 • Wybod mwy am ein prosesau derbyniadau a darganfod beth mae Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd yn chwilio amdano yn ei ymgeiswyr

 • Weld y cyfleusterau gwych sydd gennym i gynnig

… a llawer mwy.

Fydd eich diwrnod yn cynnwys cymysgedd o weithdai, sgyrsiau a sgiliau clinigol ymarferol - sesiynau a gynlluniwyd i ' ch helpu i wneud y cam pwysig nesaf. Cewch gyngor ar sut i gael mewn i astudio Meddygaeth, rhowch gynnig ar sgiliau clinigol ac efelychiad a darganfod mwy am le y gallai eich MBBCh eich tywys chi.

Fydd rhaglen benodol ar gyfer eich rhiant/gwarcheidwad, athro/athrawes neu gynghorydd gyrfaoedd os hoffent ddod gyda chi.

Mae ' r galw yn uchel a niferoedd yn gyfyngedig felly, i fod yn deg i bawb, gwnewch yn siŵr eich bod yn archebu ar gyfer un diwrnod yn unig ac yn mynychu gyda dim mwy nag un person.

Popeth yn glir? Edrychwn ymlaen yn fawr iawn i’ch croesawu chi yma ym mis Mehefin.

Dal ddim yn siŵr i ddod neu beidio? Edrychwch beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud am eu cwrs.

Dim lle ar y dyddiad o’ch dewis? Dewch i’n gweld ni yn un o Ddiwrnodau Agored Prifysgol Caerdydd dydd Mercher 26 Ebrill, ddydd Gwener 7 Gorffennaf, ddydd Sadwrn 16 Medi neu ddydd Sadwrn 21 Hydref 2017.

Student Programme, Cymraeg

Accompanying Person Programme, Cymraeg

Location

Cochrane Building

Heath Park Campus

University Hospital of Wales

Cardiff

CF14 4YU

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved