Cardiff University Data Science Academy (DSA) Engagement Event

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Turing Suite, 3rd Floor, Queen's Building (South)

5 The Parade

Cardiff

CF24 3AA

United Kingdom

View Map

Event description
Work with us at the Data Science Academy, Cardiff University

About this Event

I would like to extend a personal invitation for you to attend an industry engagement event that we are hosting at the new Data Science Academy, a Cardiff University strategic initiative that will aim to produce graduates in a range of data-related Master’s degrees. The initial offerings of the Data Science Academy will be MSc degrees in Data Science & Analytics, Cybersecurity, and Artificial Intelligence.

Date: Wednesday 27 November 2019, 5.30-7.30pm (drinks and light refreshments will be available from 5pm)

Location: Turing Suite, 3rd Floor, Queens South Building, The Parade, Cardiff University, CF24 3AA

( Access via: https://www.cardiff.ac.uk/computer-science/about-us/our-location)

At this event, we will be providing an overview of the Data Science Academy and include different ways of how you and your business could engage with the Academy and its students as well as plenty of networking opportunities. Whether you have worked with the University before or would like to work with us for the first time, we want employers to be at the heart of the Academy to help ensure that our graduates have the right skills upon graduation.

There will be a drinks and light refreshments from 5pm and the event will start at 5.30pm. It is free to attend but a ticket must be booked in advance.

For further information on the event please contact Sarah Oakes, Matthew Turner or Joanna Emery via email at DSA@cardiff.ac.uk

We hope you are able to join us and look forward to seeing you there.

______________________________________________________________________________________________________

Anfonwyd ar ran Dr Padraig Corcoran, Cyfarwyddwr Academaidd Academi Gwyddor Data Prifysgol Caerdydd

Hoffwn eich gwahodd yn bersonol i ddigwyddiad ymgysylltu diwydiannol yr ydym yn ei gynnal yn yr Academi Gwyddor Data. Menter strategol newydd gan Brifysgol Caerdydd yw hon fydd yn ceisio cynhyrchu graddedigion drwy ystod o raddau Meistr sy’n ymwneud â data. I ddechrau, bydd yr Academi Gwyddor Data’n cynnig graddau MSc mewn Gwyddora Data a Dadansoddeg, Seibr-ddiogelwch, a Deallusrwydd Artiffisial.

Dyddiad: Dydd Mercher 27 Tachwedd 2019, 5.30-7.30pm (bydd diodydd a lluniaeth ysgafn ar gael o 5pm ymlaen)

Lleoliad: Ystafell Turing, 3ydd llawr, Adeilad y Frenhines - De, The Parade, Prifysgol Caerdydd, CF24 3AA

(Mynediad drwy: https://www.cardiff.ac.uk/cy/computer-science/about-us/our-location)

Yn y digwyddiad hwn, byddwn yn rhoi trosolwg o’r Academi Gwyddor Data, gan gynnwys gwahanol ffyrdd o sut gallwch chi a’ch busnes ymgysylltu â’r Academi a’i myfyrwyr, ynghyd â llwyth o gyfleoedd am rwydweithio. P’un a ydych wedi gweithio gyda’r Brifysgol o’r blaen neu am weithio gyda ni am y tro cyntaf, rydym am i gyflogwyr fod wrth galon yr Academi i helpu i wneud yn siŵr bod gan ein graddedigion y sgiliau iawn erbyn graddio.

Bydd diodydd a lluniaeth ysgafn ar gael o 5pm ymlaen a bydd y digwyddiad yn dechrau am 5.30pm. Mae mynediad yn rhad ac am ddim ond rhaid archebu tocyn ymlaen llaw.

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad, cysylltwch â Sarah Oakes, Matthew Turner neu Joanna Emery drwy ebostio DSA@caerdydd.ac.uk

Gobeithiwn y gallwch ymuno â ni ac edrychwn ymlaen at eich gweld yno.

Date and Time

Location

Turing Suite, 3rd Floor, Queen's Building (South)

5 The Parade

Cardiff

CF24 3AA

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved