Cardiff University ESRC IAA Festival of Social Science 2019- Launch Event

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cornerstone

Charles Street

Cardiff

CF10 2SF

United Kingdom

View Map

Event description
With this year’s events being bigger than ever, Cardiff University will be kick starting the Festival of Social Sciences with a launch event

About this Event

The Festival of Social Science runs from 2-9 November 2019 and includes over 450 events across the UK. With everything from film screenings, exhibitions, workshops and walks to debates and hands-on experiences, there are events suitable for all ages and all walks of life.

This year, Cardiff University will be hosting ten different events on behalf of the Festival. Events will cover a wide range of topics - mental health and wellbeing, law and politics, education reforms, and sustainability and consumption, to name but a few.

With this year’s events being bigger than ever, Cardiff University will be kick starting the Festival of Social Sciences with a launch event on Friday 1st November. The event will be hosted by Professor Damian Walford Davies and Adam Price (AM) will be our guest speaker.

The event will include showcases of different social science research from Cardiff University and other Welsh HEI’s, and will consist of presentations and discussions around the variety of Social Science research we undertake here in Wales. So please come along for FREE and experience how Social Science research contributes and adds value to your everyday life!

You can also follow or contribute to the events on Twitter by using #esrcfestival

Please click here to find out more about the Festival events ; Find out more!

Cynhelir Gŵyl y Gwyddorau Cymdeithasol rhwng 2 a 9 Tachwedd 2019, gyda channoedd o ddigwyddiadau ar draws y DU. Gyda phopeth o ddangosiadau ffilm, arddangosfeydd, gweithdai a theithiau i drafodaethau a phrofiadau ymarferol, mae digwyddiadau addas i bob oedran a chefndir.

Eleni, bydd Prifysgol Caerdydd yn cynnal deg digwyddiad gwahanol fydd yn cwmpasu ystod eang o bynciau - iechyd meddwl a lles, y gyfraith a gwleidyddiaeth, diwygiadau addysg, a chynaliadwyedd a threulio nwyddau, i sôn am rai ohonynt.

A digwyddiadau’r flwyddyn hon yn fwy nag erioed, bydd Prifysgol Caerdydd yn sbarduno Gŵyl y Gwyddorau Cymdeithasol gyda lansiad ddydd Gwener 1 Tachwedd. Cynhelir y digwyddiad gan yr Athro Damian Walford Davies ac Adam Price (AS) fydd ein siaradwr gwadd.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys arddangosfeydd o wahanol brosiectau ym maes ymchwil y gwyddorau cymdeithasol gan Brifysgol Caerdydd a Sefydiadau Addysg Uwch eraill Cymru. Bydd yn cynnwys cyflwyniadau a thrafodaethau am yr amrywiaeth o ymchwil Gwyddorau Cymdeithasol a gynhelir yma yng Nghymru. Dewch i’r digwyddiad rhad ac am ddim hwn a phrofi sut mae ymchwil Gwyddorau Cymdeithasol yn cyfrannu ac yn cyfoethogi eich bywyd bob dydd!

Gallwch hefyd ddilyn neu gyfrannu at y digwyddiadau ar Twitter drwy ddefnyddio #esrcfestival.

Launch Event Programme

1pm-1:30pm Drinks reception and Arrival photos of guests/showcases

Part I:

1.30 pm - 1.45 pm Speaker 1: Professor Damian Walford Davies - Welcome to Cardiff University and an introduction to the Festival of Social Sciences/Social Science research in Wales

1.45 pm- 2.00 pm Speaker 2: Adam Price AM- An introduction to SSPARK; Social science research in Wales and beyond

Interval: Cardiff University Jazz Society

Part II:

2.30 pm -2.45 pm Speaker 3: Aled Singleton; Swansea University- Walking through the Life course: Caerleon in the 1960s and 1970s (Centre for Innovative Ageing, Swansea University)

2.45 pm -3.00 pm Speaker 4: Radha Nair Roberts; Exercise for all- Physically Disabled - Can community activities reduce psychological struggles?

3.00 pm -4.00 pm: Cardiff University Jazz Society performance, networking, attendees can visit the Social Science research showcases

*Canapes, soft drinks and wine served throughout.

Gŵyl y Gwyddorau Cymdeithasol 2019 Prifysgol Caerdydd

Cornerstone Caerdydd

1 pm – 4 pm

Rhaglen y Digwyddiad Lansio

1pm-1:30pm Derbyniad diodydd a lluniau gwesteion yn cyrraedd/arddangosfeydd

Rhan I:

1.30 pm - 1.45 pm Siaradwr 1: Yr Athro Damian Walford Davies - Croeso i Brifysgol Caerdydd a chyflwyniad i Wŷl y Gwyddorau Cymdeithasol/Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol yng Nghymru

1.45 pm - 2.00 pm Siaradwr 2: Adam Price AC - Cyflwyniad i SSPARK; Ymchwil y gwyddorau cymdeithasol yng Nghymru a thu hwnt

Egwyl: Cymdeithas Jazz Prifysgol Caerdydd

Rhan II:

2.30 pm - 2.45 pm Siaradwr 3: Aled Singleton; Prifysgol Abertawe - Cwrs Cerdded trwy Fywyd: Caerllion yn y 1960au a'r 1970au (Y Ganolfan Heneiddio Arloesol, Prifysgol Abertawe)

2.45 pm - 3.00 pm Siaradwr 4: Radha Nair Roberts; Ymarfer i bawb - Anabledd Corfforol - A all gweithgareddau cymunedol leihau brwydrau seicolegol?

3.00 pm - 4.00 pm Gall y rhai sy’n mynd i berfformiad rhwydweithio Cymdeithas Jazz Prifysgol Caerdydd ymweld ag arddangosfa ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol

*Canapes, diodydd meddal a gwin yn cael eu gweini drwy gydol y cyfnod.

Date and Time

Location

Cornerstone

Charles Street

Cardiff

CF10 2SF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved