Cardiff Wildlife Detectives - Ditectifs Bywyd Gwyllt Caerdydd

Actions and Detail Panel

On Sale 11 Jul 2021 at 15:00
Remind me

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Bute Park Education Centre

35 North Road

Cardiff

CF10 3DX

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
Big Garden Birdwatch in Bute Park - Gwylio Adar yr Ardd ym Mharc Biwt

About this Event

Event is subject to Covid guidelines.

Join in RSPB’s Big Garden Birdwatch as we look to the skies and trees to spot the birds and their cheery songs. Count-up what you see and record your finding on the RSPB website. Nest building and bird box making too.

Meet at Bute Park Education Centre CF10 3DX

Cardiff Wildlife Detectives is the most exciting wildlife club in Cardiff for families!

Come and splash around in your wellies, get together for some wild walks or get close-up to a mini beast - there’s fun for the whole family. All sessions are led by the Giving Nature a Home in Cardiff team to help bring you and your family closer to nature all year round. Join us every month or as many as you can fit in.

Each Cardiff Wildlife Detectives session costs only £1.50 per child or a year’s membership costs £9 per child. Adults are free and all payments are taken through the Eventbrite website.

We meet on the third Sunday each month (excluding August). Come and join us! #wildcardiff

***

Ymunwch yn hwyl Gwylio Adar yr Ardd yr RSPB wrth i ni chwilio'r awyr a'r coed am adar a’u caneuon hyfryd. Cyfrwch yr adar welwch chi, yna cofnodwch nhw ar wefan yr RSPB. Fe fyddwn ni'n creu nythod a blychau nythu adar hefyd.

Byddwn yn cwrdd yng Nghanolfan Addysg Parc Biwt, CF10 3DX

Ditectifs Bywyd Gwyllt Caerdydd yw'r clwb bywyd gwyllt mwyaf cyffrous i deuluoedd yng Nghaerdydd!

Dewch i gael hwyl a sbri yn eich welîs, i ddod ynghyd ar gyfer teithiau cerdded ym myd natur a chwilota am fwystfilod bach - mae gennym llond trol o hwyl i'r teulu cyfan. Mae pob sesiwn yn cael eu harwain gan dîm Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd i helpu i ddod â chi a'ch teulu yn agosach at natur trwy gydol y flwyddyn. Ymunwch â ni bob mis neu mor aml ag sy'n bosib i chi.

Pris pob sesiwn Ditectifs Bywyd Gwyllt Caerdydd yw £1.50 y plentyn neu mae aelodaeth blwyddyn yn costio £9 y plentyn. Mae oedolion yn cael dod am ddim a chymerir yr holl daliadau trwy wefan Eventbrite.

Rydym yn cwrdd ar y trydydd dydd Sul o bob mis (ac eithrio mis Awst). Dewch i ymuno â ni! #CaerdyddGwyllt #WildCardiff


		Cardiff Wildlife Detectives - Ditectifs Bywyd Gwyllt Caerdydd image
Share with friends

Date and Time

Location

Bute Park Education Centre

35 North Road

Cardiff

CF10 3DX

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved