Cardiff Wildlife Detectives - Ditectifs Bywyd Gwyllt Caerdydd

Sales Have Ended

Ticket sales have ended
Meeting on the third Sunday of every month, all sessions are led by RSPB Cymru and the City of Cardiff Council Community Park Rangers to help bring you and your family closer to nature all year round. Join us for a single session or as many as you can make. *** Mae Ditectifs Bywyd Gwyllt Caerdydd yn cyfarfod ar y trydydd dydd Sul o bob mis, ac arweinir pob sesiwn gan RSPB Cymru a Cheidwaid Parc Cyngor Dinas Caerdydd, er mwyn helpu chi a’ch teulu i ddod yn nes at natur drwy gydol y flwyddyn. Mae croeso i chi ymuno â ni am un sesiwn neu lawer, beth bynnag sydd hawsaf i chi.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Forest Farm Country Park

Forest Farm Road

Cardiff

CF14 7JH

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Sales Have Ended

Ticket sales have ended
Meeting on the third Sunday of every month, all sessions are led by RSPB Cymru and the City of Cardiff Council Community Park Rangers to help bring you and your family closer to nature all year round. Join us for a single session or as many as you can make. *** Mae Ditectifs Bywyd Gwyllt Caerdydd yn cyfarfod ar y trydydd dydd Sul o bob mis, ac arweinir pob sesiwn gan RSPB Cymru a Cheidwaid Parc Cyngor Dinas Caerdydd, er mwyn helpu chi a’ch teulu i ddod yn nes at natur drwy gydol y flwyddyn. Mae croeso i chi ymuno â ni am un sesiwn neu lawer, beth bynnag sydd hawsaf i chi.
Event description
River Shuffle at Radyr Weir - Dawnsio’n y Dŵr wrth Gored Radur

About this Event

Pull on those welly boots for a splash about in the shallows of the River Taff and see what creatures you can catch in your net. Please bring wellies and spares clothes in case you get wet. Nets provided.

Meet at the Warden Centre, Forest Farm Road, CF14 7JJ

Cardiff Wildlife Detectives is the most exciting wildlife club in Cardiff for families!

Come and splash around in your wellies, get together for some wild walks or get close-up to a mini beast - there’s fun for the whole family. All sessions are led by the Giving Nature a Home in Cardiff team to help bring you and your family closer to nature all year round. Join us every month or as many as you can fit in.

Each Cardiff Wildlife Detectives session costs only £1.50 per child or a year’s membership costs £9 per child. Adults are free and all payments are taken through the Eventbrite website.

We meet on the third Sunday each month (excluding August). Come and join us! #wildcardiff

***

Gwisgwch eich welîs a dewch i wneud dawns fach yn nŵr bas yr Afon Taf i weld pa greaduriaid y gallwch chi eu dal yn eich rhwyd. Dewch â welîs a dillad sbâr rhag ofn i chi wlychu. Gwnawn ni ddarparu rhwydi i chi.

Byddwn yn cyfarfod yng Nghanolfan y Wardeiniaid, Ffordd Fferm y Fforest, CF14 7JJ

Ditectifs Bywyd Gwyllt Caerdydd yw'r clwb bywyd gwyllt mwyaf cyffrous i deuluoedd yng Nghaerdydd!

Dewch i gael hwyl a sbri yn eich welîs, i ddod ynghyd ar gyfer teithiau cerdded ym myd natur a chwilota am fwystfilod bach - mae gennym llond trol o hwyl i'r teulu cyfan. Mae pob sesiwn yn cael eu harwain gan dîm Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd i helpu i ddod â chi a'ch teulu yn agosach at natur trwy gydol y flwyddyn. Ymunwch â ni bob mis neu mor aml ag sy'n bosib i chi.

Pris pob sesiwn Ditectifs Bywyd Gwyllt Caerdydd yw £1.50 y plentyn neu mae aelodaeth blwyddyn yn costio £9 y plentyn. Mae oedolion yn cael dod am ddim a chymerir yr holl daliadau trwy wefan Eventbrite.

Rydym yn cwrdd ar y trydydd dydd Sul o bob mis (ac eithrio mis Awst). Dewch i ymuno â ni! #CaerdyddGwyllt #WildCardiff

Share with friends

Date and Time

Location

Forest Farm Country Park

Forest Farm Road

Cardiff

CF14 7JH

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved