£0 – £9

Cardiff Wildlife Detectives - Ditectifs Bywyd Gwyllt Caerdydd

Actions and Detail Panel

£0 – £9

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Howardian Gardens

Ipswich Road

Cardiff

CF23 9AQ

United Kingdom

View Map

Refund policy

Refund policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
Orchid Walk and How to Identify Moths and Butterflies at Howardian Gardens

About this event

Event is subject to Covid guidelines.

Enjoy a leisurely walk around this lovely reserve to look and learn about its resident wild orchids, moths and butterflies. Equipment and ID guides provided.

Meet at the entrance of Ipswich Road by the David Lloyd Centre CF23 9AQ

Cardiff Wildlife Detectives is the most exciting wildlife club in Cardiff for families!

Come and splash around in your wellies, get together for some wild walks or get close-up to a mini beast - there’s fun for the whole family. All sessions are led by the Giving Nature a Home in Cardiff team to help bring you and your family closer to nature all year round. Join us every month or as many as you can fit in.

Each Cardiff Wildlife Detectives session costs only £1.50 per child or a year’s membership costs £9 per child. Adults are free and all payments are taken through the Eventbrite website.

We meet on the third Sunday each month (excluding August). Come and join us! #wildcardiff

***

Taith Gerdded Tegeirianau a Sut i Adnabod Gwyfynod a Glöynnod Byw yng Ngerddi Howardian

Dewch i fwynhau taith hamddenol o amgylch y warchodfa hyfryd hon i chwilio a dysgu am ei thegeirianau gwyllt a'r gwyfynod a gloÿnnod byw sy'n byw yno. Gwnawn ni ddarparu offer a chanllawiau adnabod y blodau a chreaduriaid i chi.

Byddwn yn cyfarfod wrth fynedfa Ffordd Ipswich ger Canolfan David Lloyd, CF23 9AQ

Ditectifs Bywyd Gwyllt Caerdydd yw'r clwb bywyd gwyllt mwyaf cyffrous i deuluoedd yng Nghaerdydd!

Dewch i gael hwyl a sbri yn eich welîs, i ddod ynghyd ar gyfer teithiau cerdded ym myd natur a chwilota am fwystfilod bach - mae gennym llond trol o hwyl i'r teulu cyfan. Mae pob sesiwn yn cael eu harwain gan dîm Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd i helpu i ddod â chi a'ch teulu yn agosach at natur trwy gydol y flwyddyn. Ymunwch â ni bob mis neu mor aml ag sy'n bosib i chi.

Pris pob sesiwn Ditectifs Bywyd Gwyllt Caerdydd yw £1.50 y plentyn neu mae aelodaeth blwyddyn yn costio £9 y plentyn. Mae oedolion yn cael dod am ddim a chymerir yr holl daliadau trwy wefan Eventbrite.

Rydym yn cwrdd ar y trydydd dydd Sul o bob mis (ac eithrio mis Awst). Dewch i ymuno â ni! #CaerdyddGwyllt #WildCardiff


		Cardiff Wildlife Detectives - Ditectifs Bywyd Gwyllt Caerdydd image
Share with friends

Date and time

Location

Howardian Gardens

Ipswich Road

Cardiff

CF23 9AQ

United Kingdom

View Map

Refund policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved