£200

Careers in Practice Finance & Economics 2019

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Various locations

Cardiff City Centre

Cardiff

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 30 days before event

Event description

Description

Gyrfaoedd ar Waith

Ble allai gyrfa mewn Cyllid neu Economeg fynd â’ch myfyrwyr?

Mae Uchelgais Cymru yn cynnig cyfle unigryw i fyfyrwyr Blwyddyn 11–13 gael

cipolwg ar faes gyrfa cystadleuol drwy ein rhaglen Gyrfaoedd ar Waith.

Nod y rhaglen yw rhoi’r cyfle i fyfyrwyr ddysgu o lygad y ffynnon am

yrfaoedd, gan ennill profiad ymarferol i wella eu siawns o gael eu dethol gan

brifysgol ac am gyfweliad. Dros y ddau ddiwrnod, caiff y myfyrwyr:

• Wybodaeth gyfredol am yrfaoedd.

• Cyflwyniadau gan weithwyr proffesiynol yn eu gweithle.

• Cyngor gyrfaoedd arbenigol ac ymarferol sy’n trafod datganiadau

personol, paratoi CV a thechnegau cyfweliad.

• Meithrin rhwydwaith â myfyrwyr eraill o’r un anian.

Cwestiynau Cyffredin

Fydd cinio canol dydd yn cael ei ddarparu?

Mae cinio canol dydd wedi’i gynnwys o fewn cost eich tocyn a chaiff ei ddarparu bob dydd.

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw’r cod gwisg?

Y cod gwisg am yr wythnos fydd gwisg busnes smart (hynny yw siwt a thei i’r bechgyn) ac esgidiau cyfforddus i bawb!

----------------------------------------------------------------------------------


Careers in Practice

Where could a career in Finance or Economics take you?

Ambitions Wales offers Year 11–13 students the unique opportunity to gain insights into competitive career area through our Careers in Practice programme.

The programme aims to provide students with the opportunity to learn first hand about careers, gaining practical experience to improve their chance of university selection and interview. Over the two days, students will get:

• Up to date careers information.

• Presentations from professionals in their workplace.

• Specialist and practical careers advice covering personal statements, CV preparation and interview techniques.

• Build up a network with other like-minded students


FAQs

Will lunch be provided?

Lunch is included in the cost of your ticket and will be provided each day.

FAQs

What is the dress code?

The dress code for the week will be smart business dress (that's suits and ties for the boys) and comfortable shoes for all!

Share with friends

Date and Time

Location

Various locations

Cardiff City Centre

Cardiff

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 30 days before event

Save This Event

Event Saved