Free

Carmarthen informal focus group (Johnstown)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Xcel Bowl

Llansteffan Road

Johnstown

SA31 3BP

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

"Services fit for the future" informal focus group

We need your input! Come and have a conversation which will help shape the laws on health and social care services in Wales, including the Social Services and Wellbeing Act. Welsh Government are seeking the lived experience and opinions of the public on a number of proposed changes to the law.

You don't need any prior knowledge of the topic. The session will be an informal discussion. The background information and context will be provided by our friendly facilitator Bethan Webber. We're inviting 15 to 20 people aged 14 or over, of all abilities, to take part in Carmarthen. (Similar events are happening all over Wales.)

This is a Spice Time Credits earning opportunity.
Arrival 9:30 for tea/coffee and meeting the other participants, the session will run 10am-12:30.
Refreshments will be provided.
For any further information contact Bethan on 07787 111 791.

This event is organised and run by Communities Connected on behalf of Welsh Government.


====

“Gwasanaethau sy’n addas i’r dyfodol" - grŵp ffocws anffurfiol

Mae angen eich mewnbwn! Dewch draw am sgwrs fydd yn helpu siapio’r gyfraith ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, gan gynnwys y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant. Mae Llywodraeth Cymru’n awyddus i glywed am brofiadau byw a barn y cyhoedd ar nifer o newidiadau arfaethedig i’r gyfraith.

Nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol ar y pwnc. Sesiwn trafod anffurfiol fydd hwn. Bethan Webber, ein hwylusydd fydd yn darparu’r wybodaeth gefndir a’r cyd-destun. Estynnir gwahoddiad i 15 - 20 o bobl, 14 oed neu drosodd, o bob gallu, i gymryd rhan yn y digwyddiad yng Nghaerfyrddin. (Bydd sesiynau tebyg yn cael eu cynnal ar draws Cymru gyfan.)


Mae hwn yn gyfle i ennill Credydau Amser Spice.
Cyrraedd erbyn 9:30 ar gyfer te/coffi ac i gwrdd â chyfranogwyr eraill; bydd y sesiwn yn rhedeg rhwng 10am - 12:30.
Darperir lluniaeth.
Am fanylion pellach, ffoniwch Bethan ar: 07787 111 791.

Trefnir y digwyddiad hwn gan gynllun Clymu Cymunedau ar ran Llywodraeth Cymru.


Spice Time Credits Logo


Communities Connected Logo

Welsh Government Logo

Share with friends

Date and Time

Location

Xcel Bowl

Llansteffan Road

Johnstown

SA31 3BP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved