Carmarthenshire 3rd Sector Forum \ Fforwm y Trydydd Sector Sir Gâr

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

C A V S, The Mount/ Y Mwnt

18 Queen Street/18 Heol y Frenhines

Carmarthen/Caerfyrddin

SA31 1JT

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Fforwm y Trydydd Sector Sir Gâr

Mae Fforwm y Trydydd Sector Sir Gâr yn gyfle i drafod materion sy’n bwysig i bob grŵp a mudiad gwirfoddol yn Sir Gâr ac mae’n gyfle i chi gael dweud eich dweud ynghylch y materion sy’n effeithio’n uniongyrchol arnoch chi.

Agenda:

  • Diweddariad y Trydydd Sector
  • Chwarae Teg - Rachel Wilson + Jodie Fear
  • Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif (MECC) - Craig Jones
  • Cyfnewid Gwybodaeth & Rhwydweithio
  • Diweddariad Nawdd

Cofrestrwch i fynychu'r digwyddiad yma am y cyfle cyffrous hwn i rwydweithio, creu cysylltiadau a rhannu eich barn.

Carmarthenshire Third Sector Forum

The Carmarthenshire Third Sector Forum is an opportunity to discuss issues that are important to every voluntary group and organisation in Carmarthenshire. It is an opportunity for you to have your say about the issues which directly affect you.

Agenda:

  • Third Sector Update
  • Chwarae Teg - Rachel Wilson + Jodie Fear
  • Making Every Contact Count (MECC) - Craig Jones
  • Information Exchange & Networking
  • Funding Update

Register to attend this event for an opportunity to network, make connections and share your opinion.

Date and Time

Location

C A V S, The Mount/ Y Mwnt

18 Queen Street/18 Heol y Frenhines

Carmarthen/Caerfyrddin

SA31 1JT

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved