£6

Carnau Cadlan (taith cerdded) / Cadlan’s Cairns (walk)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Coed Garwnant / Garwnant Forest

Penderyn Road

Cwm Taf

Merthyr Tudful / Merthyr Tydfil

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Taith astudiaeth archeolegol mewn partneriaeth â Chymdeithas Bannau Brycheiniog Parc (CPBB) ac Ymddiriedolaeth Archeolegol Morgannwg-Gwent olrhain etifeddiaeth trigolion cynnar y Geoparc o gwmpas rhannau uchaf Nant Cadlan – Cefn Sychbant a Phant Sychbant. Cyffwrdd ar ddaeareg a botaneg yr ardal hefyd, bydd y daith yn chwilio am y nifer Efydd carneddau Oed sy’n addurno’r bryniau hyn. Peidiwch ag anghofio cinio picnic. Gall fod dan draed garw neu wlyb mewn mannau.

Dechrau: maes parcio dro dro oddi ar y ffordd fechan yn y goedwig (OS cyf. grid SN 992115)

Pellter: 10km / 6milltir

Amser: 6 awr

Cyfanswm y dringo: 200m / 650tr

Gradd: Cymedrol

Aelodau o’r GPBB mynd am ddim

Cŵn: mae croeso i gwn os ydynt yn ymddwyn yn dda ac ar dennyn byr

I gael mwy wybodaeth am hyn ac eraill yn cerdded yng Ngŵyl Geoparc 2017, clicwch yma.

ENGLISH DESCRIPTION FOLLOWS:

An archaeological study walk in partnership with the Brecon Beacons Park Society (BBPS) and Glamorgan-Gwent Archaeological Trust tracing the legacy of the Geopark’s early inhabitants around the upper reaches of Nant Cadlan – Cefn Sychbant and Pant Sychbant. Touching on the area’s geology and botany too, the walk will seek out the many Bronze Age cairns which decorate these hillsides. Don’t forget a picnic lunch. May be rough or wet underfoot in parts.

Start: temporary parking area off minor road in forest (OS grid ref SN 992115)

Distance: 10km / 6miles

Time: 6 hours

Ascent: 200m / 650ft

Grade: Moderate

BBPS members go free

Dogs: well-behaved dogs on short leads welcome

For more information on this and other walks in the Geopark Festival 2017, click here.

Share with friends

Date and Time

Location

Coed Garwnant / Garwnant Forest

Penderyn Road

Cwm Taf

Merthyr Tudful / Merthyr Tydfil

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved