£6

Carnau Cadlan (taith cerdded) / Cadlan’s Cairns (walk)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Coed Garwnant / Garwnant Forest

Penderyn Road

Cwm Taf

Merthyr Tudful / Merthyr Tydfil

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Taith astudiaeth archeolegol (yn Saesneg) mewn partneriaeth â Chymdeithas Bannau Brycheiniog Parc (CPBB) ac Ymddiriedolaeth Archeolegol Morgannwg-Gwent (archaeolegwr Edith Evans) olrhain etifeddiaeth trigolion cynnar y Geoparc o gwmpas rhannau uchaf Nant Cadlan – Cefn Sychbant a Phant Sychbant. Cyffwrdd ar ddaeareg (Alan Bowring), botaneg a swoleg (Michael Isaac) yr ardal hefyd, bydd y daith yn chwilio am y nifer Efydd carneddau Oed sy’n addurno’r bryniau hyn. Peidiwch ag anghofio cinio picnic. Gall fod dan draed garw neu wlyb mewn mannau.

Cychwyn: maes parcio dro dro oddi ar y ffordd fechan yn y goedwig (OS cyf. grid SN 992115)

Pellter: 10km / 6milltir

Amser: 6 awr

Cyfanswm y dringo: 200m / 650tr

Gradd: Cymedrol

Aelodau o’r GPBB mynd am ddim

Cŵn: mae croeso i gwn os ydynt yn ymddwyn yn dda ac ar dennyn byr

I gael mwy wybodaeth am hyn ac eraill yn cerdded yng Ngŵyl Geoparc 2017, clicwch yma.

Er bydd y daith hon yn cael ei gynnal drwy gyfrwng y Saesneg, os oes digon o alw, yna gallwn gynnig yn y Gymraeg hefyd.

ENGLISH DESCRIPTION FOLLOWS:

An archaeological study walk (in English) in partnership with the Brecon Beacons Park Society (BBPS) and Glamorgan-Gwent Archaeological Trust (archaeologist Edith Evans) tracing the legacy of the Geopark’s early inhabitants around the upper reaches of Nant Cadlan – Cefn Sychbant and Pant Sychbant. Touching on the area’s geology (Alan Bowring), botany and zoology (Michael Isaac) too, the walk will seek out the many Bronze Age cairns which decorate these hillsides. Don’t forget a picnic lunch. May be rough or wet underfoot in parts.

Start: temporary parking area off minor road in forest (OS grid ref SN 992115)

Distance: 10km / 6miles

Time: 6 hours

Ascent: 200m / 650ft

Grade: Moderate

BBPS members go free

Dogs: well-behaved dogs on short leads welcome

For more information on this and other walks in the Geopark Festival 2017, click here.

Share with friends

Date and Time

Location

Coed Garwnant / Garwnant Forest

Penderyn Road

Cwm Taf

Merthyr Tudful / Merthyr Tydfil

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved