£6

Carreg Cennen i Garreg Las / Carreg Cennen to Garreg Las (field study walk)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Carreg Cennen Castle

Trap

Llandeilo, Sir Gaer / Carmarthenshire SA19 6UA

Friends Who Are Going
Event description

Description

[scroll down for English]

Archwiliad gyda botanegwr Charles Hipkin, swolegwr Michael Isaac a daearegwr Alan Bowring o’r bywyd gwyllt a’r dirwedd ger Castell Carreg Cennen drwy’r Ffordd y Bannau, trwy diriogaeth galchfaen a thywodfaen i ymweld ag enghraifft orau’r parc o ddynlanwd o ddaeareg ar y llystyfiant.

Cychwyn: maes parcio Castell Carreg Cennen (AO cyf. grid SN 666193) SA19 6UA

Pellter: 8km / 5 milltir

Amser: 6 awr

Cyfanswm y dringo: 290m / 950tr

Gradd: Cymedrol

Cŵn: sori – dim cŵn (taith gerdded bywyd gwyllt)

I gael mwy wybodaeth am hyn ac eraill yn cerdded yng Ngŵyl Geoparc 2017, clicwch yma.

Er bydd y daith hon yn cael ei gynnal drwy gyfrwng y Saesneg, os oes digon o alw, yna gallwn gynnig yn y Gymraeg hefyd.


ENGLISH DESCRIPTION FOLLOWS:

Explore with botanist Charles Hipkin, zoologist Michael Isaac and geologist Alan Bowring, the wildlife and landscape near Carreg Cennen Castle via the Beacons Way, through limestone and sandstone territory visiting the best example in the National Park of geology influencing vegetation.

Start: Carreg Cennen Castle car park (OS grid ref SN 666193) SA19 6UA

Distance: 8km / 5 miles

Time: 6 hours

Ascent: 290m / 950ft

Grade: Moderate

Dogs: sorry – no dogs on this wildlife walk

For more information on this and other walks in the Geopark Festival 2017, click here.

Tags

Tags

Share with friends

Date and Time

Location

Carreg Cennen Castle

Trap

Llandeilo, Sir Gaer / Carmarthenshire SA19 6UA

Save This Event

Event Saved