Free

Casglu syniadau i gychwyn eich busnes | Get ideas to start your business

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

SY16 1BP

3rd Floor, Royal Welsh Warehouse

17 Old Kerry Road

Newtown

SY16 1BP

United Kingdom

View Map

Event description
Casglu syniadau i gychwyn eich busnes | Get ideas to start your business

About this Event

This event will be delivered in English. Welsh documents are available upon request.

Mae’r digwyddiad yma yn cael ei gyflwyno'n Saesneg. Mae yna ddogfennau Gymraeg ar gael os oes angen.

(Please scroll down for English)

****

Casglu syniadau i gychwyn eich busnes

Eisiau dechrau busnes ond ddim yn gwybod beth i'w wneud? Ymunwch â ni yn yr hwb ar ddydd Llun 18 Tachwedd wrth i Paul Stepczak siarad am ei 10 prif awgrymiad i'ch helpu i ddod o hyd i'ch syniadau busnes eich hun. Eisteddwch, cymerwch lymaid o goffi a dysgwch am dechnegau gwahanol sydd wedi cael eu defnyddio yn y diwydiant i gynhyrchu syniadau llwyddiannus ar gyfer cynhyrchion a chyfleoedd busnes newydd.

Gan eich bod yma, beth am roi cynnig ar weithio yn ein swyddfa cyd-weithio wych am ddim am weddill y dydd. Dewch â'ch technoleg, defnyddiwch ein wi-fi a mwynhewch ein cyfleusterau te a choffi. Mae'r cyfan yma at eich defnydd chi os dymunwch. Felly beth am roi cynnig ar ddiwrnod cynhyrchiol yn ein hamgylchedd cefnogol a chreadigol.

Bydd y gweithdy yn cael ei gyflwyno gan Paul Stepczak o Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Mae'r gweithdy am ddim yma yn rhan o gyfres o weithdai am ddim sydd yn cael eu harwain gan arbenigwyr yn ystod Wythnos Fentergarwch 18fed-22ain Tachwedd. mwy o ddigwyddiadau yma.

(2 awr o parcio di-dâl, ar ol hynny mae yn £2 am 10 awr ychwanegol)

________________________________________________________________________________________________

Get ideas to start your business

Want to start a business but don’t know what to do? Then join us in the hub on Monday 18th November as Paul Stepczak talks through his 10 top tips to help you find your own business ideas. Sit down, grab a free coffee and learn different techniques that have been used in industry to generate successful ideas for new business opportunities and products.

Whilst you’re here, why not try working in our great co-working office space for free for the rest of the day. Bring your tech, use our wi-fi and enjoy our tea and coffee facilities. It’s all here for you to make use of if you wish. So why not try a productive day in our supportive and creative environment.

This expert workshop will be delivered by Paul Stepczak from Wales Co-Operative Centre.

This free workshop is one in a series of free to attend expert led workshops during Enterprise Week 18th-22nd November, check out the other events here.

(2 hours free parking, after that it’s £2 total for an extra 10 hours)

Mae Hwb Menter Ffocws Drenewydd wedi cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth o Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop.

Mae'r digwyddiadau a ddarperir neu a gynhelir gan raglen Hybiau Menter Ffocws Llywodraeth Cymru am ddim ac yn agored i bobl o bob oedran, ond rhaid archebu lle ymlaen llaw. Mae'r niferoedd yn brin a disgwyliwn alw mawr am lefydd, felly archebwch yn gynnar i ddiogelu'ch lle.

Focus Newtown Enterprise Hub funded by the Welsh Government with the support of the European Regional Development Fund.

Events delivered or hosted by the Focus Enterprise Hubs programme for the Welsh Government are free and open to all ages but must be booked in advance. Please be advised that numbers are limited and we expect high demand for places, so book early to secure your place.

Share with friends

Date and Time

Location

SY16 1BP

3rd Floor, Royal Welsh Warehouse

17 Old Kerry Road

Newtown

SY16 1BP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved