Free

Celebrating 30 years of Erasmus+ in Wales - Dathlu 30 mlynedd o Erasmus+...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Senedd - National Assembly for Wales

Cardiff Bay

Cardiff

CF99 1NA

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

The Erasmus+ UK National Agency, a partnership between the British Council and Ecorys UK, is organising an event in conjunction with British Council Wales, to celebrate 30 years of the Erasmus+ programme in Wales.

Erasmus+ is the European Union programme that has given over nine million people, 600,000 of them from the UK, the chance to study, work, train and volunteer abroad.

As part of International Education Week, this event on 13 November 2017 at the Senedd - National Assembly for Wales will showcase the impact the Erasmus+ programme has had on the youth, education and training landscape in Wales.

Sponsored by Alun Davies AM Minister for Lifelong Learning and Welsh Language.

Please register by 31 October 2017 to join us to hear stories from people across Wales about their international experience through Erasmus+.

We look forward to seeing you on 13 November!

Draft Programme

11.30 – 12:00 Registration

12.00 – 12:15 Welcome from Alun Davies AM, Minister for Lifelong Learning and Welsh Language

12.15 – 12:25 Welcome Welcome from Jenny Scott, Director Wales, British Council

12:25 – 12:30 Erasmus+30 poem -Sophie Mckeand, writer, poet, performer and Young People's Laureate Wales

12.25 – 12.45 Lunch and networking

12.45 – 12:55 Presentation from adult education sector

12.55 – 13.05 Presentation from school sector

13.05 – 13.15 Presentation from higher education sector

13.15 – 13.30 Coffee and networking

13.30 – 13.40 Presentation from youth sector

13.40 – 13.50 Presentation from vocational education and training sector

13.50 – 14.00 Concluding remarks ‘A way ahead’ from Madeleine Rose, Deputy Director, Erasmus+ UK National Agency

14.00 – 14.15 Coffee and networking

14.30 Close

********************************************************************************************************************

Mae Asiantaeth Genedlaethol Erasmus+ y Deyrnas Gyfunol, sef partneriaeth rhwng British Council ac Ecorys UK, yn trefnu digwyddiad ar y cyd â British Council Cymru, i ddathlu 30 mlynedd o raglen Erasmus+ yng Nghymru.

Erasmus+ yw rhaglen yr Undeb Ewropeaidd sydd wedi rhoi cyfle i dros naw miliwn o bobl - 600,000 ohonyn nhw o Brydain - astudio, gweithio, hyfforddi a gwirfoddoli mewn gwledydd tramor.

Fel rhan o Wythnos Addysg Ryngwladol, bydd y digwyddiad yma ar 13 Tachwedd 2017 yn y Senedd yn dangos yr effaith mae rhaglen Erasmus+ wedi'i chael ar dirlun ieuenctid, addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Noddir y digwyddiad gan Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes.

Cofrestrwch erbyn 31 Hydref 2017 i ymuno â ni i glywed straeon gan bobl ledled Cymru am eu profiadau rhyngwladol drwy Erasmus+.

Edrych ymlaen at eich gweld ar 13 Tachwedd!

Rhaglen Drafft

11.30 – 12.00 Cofrestru

12.00 – 12.15 Gair o groeso gan Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

12.15 – 12.25 Gair o groeso gan Jenny Scott, Cyfarwyddwr Cymru, British Council

12.25 – 12.30 Cerdd Erasmus+30 Sophie Mckeand, awdur, bardd, perfformiwr ac Awdur Ieuenctid Cymru

12.25 – 12.45 Cinio a rhwydweithio

12.45 – 12.55 Cyflwyniad gan y sector addysg oedolion

12.55 – 13.05 Cyflwyniad gan y sector ysgolion

13.05 – 13.15 Cyflwyniad gan y sector addysg uwch

13.15 – 13.30 Paned a rhwydweithio

13.30 – 13.40 Cyflwyniad gan y sector ieuenctid

13.40 – 13.50 Cyflwyniad gan y sector addysg alwedigaethol a hyfforddi

13.50 – 14.00 Sylwadau i gloi am y ffordd ymlaen gan Madeleine Rose, Dirprwy Gyfarwyddwr Asiantaeth Genedlaethol Erasmus+ y Deyrnas Gyfunol

14.00 – 14.15 Paned a rhwydweithio

14.30 Diwedd

Share with friends

Date and Time

Location

The Senedd - National Assembly for Wales

Cardiff Bay

Cardiff

CF99 1NA

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved