Free

Celebrating Three Years since the VAWDASV (Wales) Act 2015

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Oriel

Senedd

National Assembly for Wales

Cardiff

CF10 4PZ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Celebrating Three Years since the Violence against Women, Domestic Abuse and Sexual Violence (Wales) Act 2015

Welsh Women’s Aid hosted by Jane Hutt AM.

You are invited to an event that will celebrate three years since the introduction of the Violence against Women, Domestic Abuse and Sexual Violence (Wales) Act 2015.

The VAWDASV Act was a landmark piece of legislation, breaking new ground as the first law of its kind in the UK and Europe. It seeks to address violence against women, domestic abuse and sexual violence through improved collective public sector response, stronger leadership and a more consistent focus on the way we tackle these issues in Wales.

This event will be a chance for everyone to come together to recognise the achievements of the Act, the steps we have made so far and the work ahead.

Dathlu Tair Blynedd ers Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015

Yng nghwmni Jane Hutt AC

26 Ebrill 2018, 3-5pm, Yr Oriel, Y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd

Fe’ch gwahoddir i ddigwyddiad i ddathlu tair blynedd ers cyflwyno Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015.

Mae’r Ddeddf hon yn garreg filltir ddeddfwriaethol, yn torri tir newydd fel y ddeddf gyntaf o’i math yn y DU ac yn Ewrop. Mae’n ceisio mynd i’r afael â thrais erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol drwy well ymateb cyfunol yn y sector cyhoeddus, arweinyddiaeth gryfach a ffocws mwy cyson ar y ffordd rydym ni’n ymdrin â’r materion hyn yng Nghymru.

Bydd y digwyddiad hwn yn gyfle i bawb ddod at ei gilydd i gydnabod llwyddiannau’r Ddeddf, y camau rydym ni wedi’u cyflawni hyd yma a’r gwaith sydd o’n blaen.

Share with friends

Date and Time

Location

The Oriel

Senedd

National Assembly for Wales

Cardiff

CF10 4PZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved