£13.16

Ceolchoirm Belfast Trad Festival: Belfast Harp Festival 1792

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cultúrlann McAdam Ó Fiaich

216 Falls Road

Belfast

BT12 6AH

United Kingdom

View Map

Event description
Léiríonn Belfast Trad Festival Féile Cruitire Bhéal Feirste 1792 le haíonna móra ceoil curtha i láthair ag Lynette Fay - BBC Radio Uladh

About this Event

Féile Cruitire Bhéal Feirste 1792 / Belfast Harp Festival 1792 le Michelle Mulcahy, Ríoghnach Connolly, Oisin MacDiarmada, Edel Fox, Conor Connolly, Seamie O'Dowd & John Joe Kelly curtha i lathair ag Lynette Fay -BBC Radio Uladh

Béar ar fáil ar an oíche

Imeacht ceithre lá, 11-14 Iúil 1792, a bhí i bhFéile Chláirsí Bhéal Feirste nó “The Belfast Harpers Assembly” mar a thug scríbhneoirí na linne sin air. Preispitéirigh de chuid na haicme ceannaithe a d’eagraigh mar a bhí an Dr Séamus Mac Domhnaill, Robert Bradshaw agus Henry Joy (úinéir an Belfast News-Letter, agus uncail Henry Joy McCracken). Ba é an cuspóir a bhí leis ná suim sa cheol cláirsí a athmhúscailt agus ceol na gcláirseoirí a bhailiú, agus taifead a dhéanamh ar an stíl sheinnte a bhí acu ar mhaithe leis na glúnta a bhí le teacht.

Cé go rabhthas ag súil gur athbheochan na ceirde a bheadh ann, tharla go rabhthas ag fágáil slán leis an tseantraidisiúin. Bhí duine déag de chláirseoirí i láthair. Bhí seachtar acu dall. Ba as

Doire an duine ba shine acu, Denis Hempson (1695-1807) agus é 97 bliain d’aois. Ba eisean an t-aon duine amháin acu a sheinn ar an tseanstíl ársa lena ingne. Ba é an rud a ba thábhachtaí a tharla ag an fhéile sin, thar gach rud eile, gur fostaíodh fear óg darbh ainm Edward Bunting (1773-1843) ó Chontae Ard Mhacha le ceol na gcláirseoirí a scríobh síos agus nótaí a scríobh faoina dteicnící uirlise. Dhírigh sé an chuid eile dá shaol ar cheol na hÉireann a bhailiú agus a chaomhnú. D'fhoilsigh sé trí imleabhar ceoil, a dtugtar ‘Ceol Ársa na hÉireann’ orthu le chéile. Anocht tugaimid ómós don imeacht sin agus do Bhailiúchán Bunting.”

'Belfast Harp Festival of 1792' With Michelle Mulcahy, Oisín Mac Diarmada, Edel Fox, Conor Connolly, Ríoghnach Connolly, Seamie O'Dowd & John Joe Kelly. Presented by Lynette Fay

Bar available

The Belfast Harp Festival, called by contemporary writers “The Belfast Harpers Assembly”,11–14 July 1792, was a four-day event organised by merchant class Presbyterians Dr. James McDonnell, Robert Bradshaw and Henry Joy, (proprietor of the Belfast News-Letter and uncle to Henry Joy McCracken). It’s purpose was to revive an interest in harp music and to collect the music of the harpers and note their style of playing for future generations. What was hoped to be a revival proved to be a farewell to the old tradition. Eleven harpers attended. Seven were blind. The eldest, Denis Hempson (1695 -1807) from Derry, was 97. He was the only one to use the ancient way of playing with the fingernails. By far the most important thing that happened at the festival was that a young man from Armagh named Edward Bunting(1773-1843) was employed to write down the music of the harpers and to make notes on their instrumental techniques. He dedicated the rest of his life to collecting and preserving Irish music. He published three volumes of music, collectively known as the Ancient Music of Ireland. Tonight we pay tribute to that event and the Bunting Collection.

Share with friends

Date and Time

Location

Cultúrlann McAdam Ó Fiaich

216 Falls Road

Belfast

BT12 6AH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved