Sold Out

Cerfio Llwyau | Spoon Carving

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

St. Fagans National Museum of History

Saint Fagans

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Ymunwch â Vic Phillips o SingleMaltTeapot i ddysgu am yr offer a’r technegau sy’n hanfodol wrth gerfio llwy. Ar ddiwedd y gweithdy bydd y sgiliau gennych i ddefnyddio cyllyll ar gyfer amrywiaeth o brojectau cerfio, a byddwch wedi creu llwy o bren leim.

Yn ystod y gweithdy byddwn yn trafod:

  • Defnyddio offer torri pren yn ddiogel

  • Sut i gerfio pren gyda chyllyll

  • Rhoi gorffeniad hardd i’ch llwy

  • Chwilio am ddeunyddiau newydd a’r gwahaniaeth rhwng gwahanol fathau o bren

  • Yr offer sydd eu hangen i gerfio a sut i ofalu amdanynt

Byddwn yn darparu’r holl offer a lluniaeth ysgafn. Mae croeso i chi ddod â chinio neu ymweld ag un o’n caffis. Mae pris y cwrs hwn yn cynnwys parcio - gallwch gwrdd â’r tiwtor wrth y brif fynedfa er mwyn cael eich tocyn parcio.


Join Vic Phillips of SingleMaltTeapot as he takes you through the essential tools and techniques needed to carve your first spoon. You’ll head away with the skills to use Sloyd and Crook woodcraft knives for a variety of wood carving projects as well as a wonderful lime wood kitchen spoon.

During the workshop we’ll cover:

  • Safely using woodcraft cutting techniques

  • How to approach carving wood using Sloyd and Crook knives

  • Applying a beautiful, long lasting finish to your spoon

  • Sourcing new materials and how different woods behave when carved

  • The tools to keep carving at home and how best to care for them

All equipment and materials will be supplied. Light refreshments will be provided. You are welcome to bring a packed lunch or visit our on-site catering facilities. The price of this course includes parking – meet your tutor at the Main Entrance to receive your parking pass.

Share with friends

Date and Time

Location

St. Fagans National Museum of History

Saint Fagans

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved