£45

Cerfiwch Lwy // Carve a Spoon with // gyda Lee John Philips

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Oriel Myrddin Gallery

Church Street

Carmarthen

SA31 1LH

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

All materials will be provided and the next day you’ll be cooking your eggs with your very own creation!

Lee has 14 years creative teaching experience, is co-founder of the Narberth Whittling Association, a member of the Association of Pole-Lathe Turners & Green Woodworkers and is a spoon carver and illustrator creating practical and contemporary utensils.

Join us for an afternoon of spoon carving where you will learn basic knife techniques in a relaxed and safe environment.

Bydd yr holl ddeunyddiau yn cael eu darparu a’r diwrnod wedyn byddwch yn coginio eich wyau gan ddefnyddio eich llwy o'ch gwneuthuriad eich hun!

Mae gan Lee 14 blynedd o brofiad o addysgu creadigol, mae’n gyd-sylfaenydd Cymdeithas Naddu Arberth, mae’n aelod o’r Gymdeithas Turnwyr Polyn a’r Seiri Coed Gwyrddion ac yn gerfiwr llwyau ac yn arlunydd sy’n creu celfi ymarferol a chyfoes.

Ymunwch â ni am brynhawn o gerfio llwyau lle byddwch yn dysgu technegau cyllell sylfaenol mewn amgylchedd hamddenol a diogel.

Share with friends

Date and Time

Location

Oriel Myrddin Gallery

Church Street

Carmarthen

SA31 1LH

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved