£3

Ceunentydd Creigiog / Rocky Ravines

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Canolfan y Mynydd Du / Black Mountain Centre (start)

Cwmgarw Road

Brynaman

Abertawe / Swansea, Sir Gaer / Carms SA18 1AD

Friends Who Are Going
Event description

Description

[scroll down for English]

Taith gerdded o Ganolfan y Mynydd Du ym Mrynaman gan archwilio sylfeini creigiog y pentref fel a datgelwyd yn y ceunentydd wedi’u torri gan llif y nentydd o’r Mynydd Du.

Dechrau: Canolfan y Mynydd Du, Brynaman (AO cyf. grid SN 714143) SA18 1AD

Pellter: 4km / 2.5 milltir

Amser: 2.5 awr

Cyfanswm y dringo: 110m / 350tr

Gradd: Cymedrol


ENGLISH DESCRIPTION FOLLOWS:

A walk from the Black Mountain Centre in Brynaman exploring the rocky foundations of the village as revealed in the gorges cut by streams flowing down from the Black Mountain.

Start: Black Mountain Centre (OS grid ref SN 714143) SA18 1AD

Distance: 4km / 2.5 miles

Time: 2.5 hours

Ascent: 110m / 350ft

Grade: Moderate

Share with friends

Date and Time

Location

Canolfan y Mynydd Du / Black Mountain Centre (start)

Cwmgarw Road

Brynaman

Abertawe / Swansea, Sir Gaer / Carms SA18 1AD

Save This Event

Event Saved