Skip Main Navigation
Page Content
This event has ended

Save This Event

Event Saved

Changing Cultures: Engaging Participation by Disadvantaged Audiences - North Wales | Newid Pethe: Ysgogi Cynulleidfaoedd dan Anfantais i Gymryd Rhan - Gogledd Cymru

Llywodraeth Cymru | Welsh Government

Tuesday, 7 May 2013 at 10:00

Changing Cultures: Engaging Participation by...

Registration Information

Type End Quantity
CyMAL training | Hyfforddiant CyMAL Ended Free  

Share Changing Cultures: Engaging Participation by Disadvantaged Audiences - North Wales | Newid Pethe: Ysgogi Cynulleidfaoedd dan Anfantais i Gymryd Rhan - Gogledd Cymru

Event Details

This course is provided by the Welsh Government. It is open to staff and volunteers working in museums, archives and libraries in Wales

Darparir y cwrs hwn gan Lywodraeth Cymru. Mae'n agor i staff a gwirfoddolwyr sy'n gweithio mewn amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd yng Nghymru.


Changing Cultures recognises the important role that cultural and heritage organisations in Wales play in providing life chances and opportunities for children and young people. 

This event will help museums, archives and libraries to find new ways of encouraging children and young people to engage with their culture and heritage.

More information on Changing Cultures can be found on the Welsh Government website

Mae Newid Pethe yn cydnabod y rôl bwysig y mae sefydliadau diwylliannol a threftadaeth yng Nghymru yn ei chwarae wrth ddarparu cyfleoedd bywyd i blant a phobl ifanc. 

Bydd y ddigwyddiad hwn i helpu amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd i ddod o hyd i ffyrdd newydd o annog plant a phobl ifanc i ymgysylltu â'u diwylliant a'u treftadaeth. 

Gellir canfod mwy o wybodaeth am Newid Pethe ar wefan Llywodraeth Cymru.

   

Aims and Objectives for the day

Delegates will have the opportunity to learn of new ways to engage participation, hear about successful case studies and participate in workshops.

Representatives from the Children’s Commissioner for Wales, Action for Children, Kids in Museums and the George Ewart Evans Centre for Storytelling will offer insight into new ways of encouraging young people and their families. 

Nodau ac Amcanion ar gyfer y diwrnod

Bydd y cynadleddwyr yn cael cyfle i ddysgu am ffyrdd newydd o ysgogi cyfranogiad, yn clywed am astudiaethau achos llwyddiannus ac yn cymryd rhan mewn gweithdai.

Bydd cynrychiolwyr o blith Comisiynydd Plant Cymru, Gweithredu dros Blant, Plant mewn Amgueddfeydd a Chanolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans yn ystyriaeth ffyrdd newydd o annog pobl ifanc a'u teuluoedd. 

Speakers

  • Dr Sam Clutton - Children’s Commissioner for Wales
  • Dea Birkett - Kids in Museums
  • Pat Ryan - The George Ewart Evans Centre for Storytelling
  • Ceri Jones - Oriel Ynys Mon
  • Jason Hughes - Action for Children

 Siaradwyr

  • Dr Sam Clutton - Comisiynydd Plant Cymru
  • Dea Birkett - Plant mewn Amgueddfeydd
  • Pat Ryan - Canolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans 
  • Ceri Jones - Oriel Ynys Môn
  • Jason Hughes - Gweithredu dros Blant
For more information, email seaneen.mcgrogan@wales.gsi.gov.uk Am fwy o wybodaeth, anfonwch e-bost at seaneen.mcgrogan@wales.gsi.gov.uk
Do you have questions about Changing Cultures: Engaging Participation by Disadvantaged Audiences - North Wales | Newid Pethe: Ysgogi Cynulleidfaoedd dan Anfantais i Gymryd Rhan - Gogledd Cymru? Contact Llywodraeth Cymru | Welsh Government

When & Where


Galeri Caernarfon
Victoria Dock / Doc Victoria
LL55 1SQ Caernarfon
United Kingdom

Tuesday, 7 May 2013 at 10:00


  Add to my calendar

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.