Free

Changing your Career to Teaching | Newid eich Gyrfa i Addysgu

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
Do you want to change your career? Are you thinking of becoming a teacher?

About this event

Join us on 3 Feb as we explain how the new flexible PGCE from The Open University in Wales is the perfect path to a new career in teaching.

In the live online event, our team will explain more about our unique salaried and part-time PGCE routes. You’ll hear our current student teachers speak about their experiences. Plus get a chance to ask a question to the panel.

This Open University in Wales event is delivered in conjunction with Educators Wales.

A oes gennych chi awydd newid eich gyrfa? A ydych chi’n ystyried hyfforddi fel athro?

Ymunwch â ni ar 3 Chwef wrth i ni egluro mai’r cwrs TAR hyblyg, newydd gan y Brifysgol Agored yng Nghymru yw’r llwybr perffaith at yrfa newydd yn y byd addysg.

Yn y digwyddiad byw ar-lein, bydd ein tîm yn egluro mwy ynghylch ein llwybrau TAR â chyflog a rhan amser unigryw. Cewch glywed gan rai o’n hathrawon dan hyfforddiant presennol yn trafod eu profiadau a chewch roi cwestiwn gerbron y panel.

Cyflwynir y digwyddiad hwn gan y Brifysgol Agored yng Nghymru ar y cyd â Addysgwyr Cymru.


		Changing your Career to Teaching | Newid eich Gyrfa i Addysgu image

		Changing your Career to Teaching | Newid eich Gyrfa i Addysgu image
Share with friends

Date and time

Location

Online event

Organiser The Open University in Wales Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Organiser of Changing your Career to Teaching | Newid eich Gyrfa i Addysgu

Save This Event

Event Saved