£12.50

Chemical photography with Richard Cynan-Jones

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

MOSTYN Cymru | Wales

12 Vaughan Street

Llandudno

LL30 1AB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 1 day before event

Friends Who Are Going
Event description

Description

Chemical Photography with Richard Cynan-Jones

Portffolio: Artist-led masterclass for 14-18 year olds

22nd of July - 11:am to 5:00pm

During this workshop, you will be able to construct a pinhole camera from recycled materials and explore the creative possibilities of low-fi photography. Learn how to make test exposures with paper negatives. Then use your handmade cameras to take photographs, which will then be developed in a darkroom (which you can learn to make for your own practise). You’ll then be able to take home your pinhole camera and two negatives.

Richard Cynan Jones is an artist and photographer, specialising in 19th century photographic processes and early visual media. He uses various techniques, including wet collodion process, photogenic drawing, salted paper printing and the calotype. Richard has worked with the Fox Talbot Museum and his work has featured on several BBC documentaries, and will be teaching you all the special tricks and tips he’s learn’t over the years.

£12.50 per workshop or £50 for five workshops (contact us for info on forthcoming workshops).

All materials are provided and are included in the cost. Bring a packed lunch!

More information on Richard here: www.britishphotohistory.ning.com/profile/RichardCynanJones

---

Ffotograffiaeth Cemegol gyda Richard Cynan-Jones

Portffolio: Dosbarth feistr dan arweiniad artist i bobl ifanc 14 – 18 oed

22ain o Orffennaf 2017 - 11:00am – 5:00pm

Yn ystod y gweithdy hwn, byddwch yn dysgu sut i lunio camera pindwll o ddeunyddiau wedi’i ailgylchu ac archwilio'r posibiliadau creadigol o ffotograffiaeth low-fi. Dysgwch sut i wneud amlygiad prawf gyda negyddion papur. Yna, defnyddiwch eich camerâu o waith llaw i dynnu lluniau, caiff wedyn eu datblygu mewn ystafell tywydd (gallwch ddysgu sut i wneud ar gyfer y dyfodol). Yna, cewch fynd a’ch camera pindwll a dau negatif adra hefo chi!

Artist a ffotograffydd yw Richard Cynan Jones yn arbenigo mewn prosesau ffotograffiaeth o’r 19eg ganrif a chyfryngau gweledol cynnar Mae’n defnyddio gwahanol dechnegau, gan gynnwys proses collodion gwlyb, arlunio ffotojenic, printio papur hallt ac y calotype. Mae Richard wedi gweithio gyda’r Fox Talbot Museum a’i waith wedi’i arddangos ar sawl cyfres BBC, ac mi fydd o’n rhannu’r holl driciau mae o wedi dysgu ei hun dros y blynyddoedd.

£12.50 y gweithdy, neu £50 am bump gweithdy (cysylltwch â ni am ragor o fanylion am weithdai yn y dyfodol) Caiff y deunyddiau eu cynnws ym mhris y gweithdy.

Am ragor o fanylion am Richard : www.britishphotohistory.ning.com/profile/RichardCynanJones

Share with friends

Date and Time

Location

MOSTYN Cymru | Wales

12 Vaughan Street

Llandudno

LL30 1AB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 1 day before event

Save This Event

Event Saved