Free

Multiple Dates

Christmas Cyanotype Workshop / Gweithdy Syanoteip y Nadolig

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

Carmarthenshire

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Free* Christmas Cyanotype Cards & Gift Tags Workshop

An opportunity to have a glimpse of the magical cyanotype process, while making your own beautiful and unique cards or gift tags using seasonal plants and flowers from the National Botanic Garden of Wales.

Cyanotype is a photographic printing process that produces a cyan-blue print, using this historic photographic technique, you can create your own unique prints.

Booking is essential. Sessions at 11am-12pm or 1.30-2.30pm.

*Please note this free workshop does not include entry to the Botanic Garden. For more information on admission prices, please visit the Garden’s website. (Free Garden entry still applies to Garden Members).

Workshops by the Growing the Future project at the National Botanic Garden of Wales as part of Sustainable Christmas.

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

-

Gweithdy Cardiau a Thagiau Anrhegion Syanoteip y Nadolig Am Ddim*

Cyfle i gael cipolwg ar y broses syanoteip hudol, gan greu cardiau a thagiau anrhegion unigryw eich hun, gan ddefnyddio blodau tymhorol o Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Mae syanoteip yn broses argraffu ffotograffig sy’n cynhyrchu print gwyrddlas, gan ddefnyddio’r dechneg ffotograffig hanesyddol hon, gallwch greu printiau unigryw eich hun.

Rhaid archebu ymlaen llaw. Sesiynau am 11yb-12yp neu 1.30-2.30yp.

*Nodwch nid yw’r cwrs am ddim hwn yn cynnwys mynediad i’r Ardd Fotaneg. Am fwy o wybodaeth ar brisiau mynediad, ewch i wefan yr Ardd os gwelwch yn dda. (Mae mynediad i’r Ardd dal am ddim i Aelodau’r Ardd).

Gweithdai gan brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru fel rhan o Nadolig Cynaliadwy.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.

Share with friends

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

Carmarthenshire

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved