Free

Multiple Dates

Christmas Lino Printing Workshop / Gweithdy Argraffu Leino’r Nadolig

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

Carmarthenshire

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Free *Christmas Lino Printing Workshop

Learn some simple printing methods using basic and inexpensive lino cutting techniques to make your own Christmas greetings card. Use a variety of cutting attachments to create your design before using non-toxic, water-based inks for printing.

Take your lino panel home to continue printing Christmas cards for all your family and friends, your panel can be washed and reused year after year.

Booking is essential. Sessions at 11am-12.30pm or 1.30-3pm.

*Please note this free workshop does not include entry to the Botanic Garden. For more information on admission prices, please visit the Garden’s website. (Free Garden entry still applies to Garden Members).

Workshops by the Growing the Future project at the National Botanic Garden of Wales as part of Sustainable Christmas.

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

-

Gweithdy Argraffu Leino’r Nadolig Am Ddim*

Dysgwch rai dulliau argraffu syml gan ddefnyddio technegau torri leino sylfaenol a rhad i greu cerdyn Nadolig eich hun. Defnyddiwch amrywiaeth o atodiadau torri i greu eich dyluniad cyn defnyddio inciau diwenwyn, wedi’u tarddu o ddŵr i’w hargraffu.

Ewch â’ch panel leino adref i barhau i argraffu cardiau Nadolig i’ch holl deulu a’ch ffrindiau, gellir golchi ac ailddefnyddio’ch panel flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Rhaid archebu ymlaen llaw. Sesiynau am 11yb-12.30yp neu 1.30-3yp.

*Nodwch nid yw’r cwrs am ddim hwn yn cynnwys mynediad i’r Ardd Fotaneg. Am fwy o wybodaeth ar brisiau mynediad, ewch i wefan yr Ardd os gwelwch yn dda. (Mae mynediad i’r Ardd dal am ddim i Aelodau’r Ardd).

Gweithdai gan brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru fel rhan o Nadolig Cynaliadwy.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.

Share with friends

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

Carmarthenshire

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved