Chwarae Teg AN2 Graduation | East Wales (Exclusively for Graduates on AN2 W...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Glamorgan Conference Centre,

University of South Wales

Pontypridd

CF37 1DL

United Kingdom

View Map

Event description

Description

This is a private event for graduates of Chwarae Teg's Agile Nation 2 Project.


You’ve worked hard and gained your qualification, now it’s time to celebrate!

Join us to be officially presented with your ILM certificate, hear from our inspirational speaker and enjoy celebrating your achievements with Chwarae Teg and friends from your learning group.

There will be music, laughter and cake!

When? 6:00pm Tuesday 4th June 2019

Where? Glamorgan Conference Centre, University of South Wales, Pontypridd, CF37 1DL

https://www.southwales.ac.uk/about/location/treforest-pontypridd-campus/

We are proud to be building a Wales where women can achieve and prosper and you’re playing a big part in achieving this.


Please note that we will be closing registration on Tuesday 28th May. If you don not Register on Eventbrite then you may not be able to have your certficate at the ceremony.


If this is not possible then please email WPAdmin@chwaraeteg.com between Tuesday 28th May and Monday 3rd June.Rydych chi wedi gweithio’n galed ac wedi ennill eich cymhwyster. Nawr mae’n amser dathlu!

Ymunwch â ni i dderbyn eich tystysgrif yn swyddogol gan y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth, clywed gan siaradwr sy’n siŵr o’ch ysbrydoli a mwynhau dathlu eich llwyddiant gyda Chwarae Teg a’ch ffrindiau o’r grŵp dysgu.

Dathlu gyda cherddoriaeth, chwerthin a chacen!

Pryd? 6:00pm Dydd Mawrth 4ain Mehefin 2019

Ble? Glamorgan Conference Centre, University of South Wales, Pontypridd, CF37 1DL

Rydym ni’n ymfalchïo ein bod yn datblygu Cymru ble gall menywod ffynnu a llwyddo. Rydych chi’n rhan bwysig o gyflawni’r nod hwn.


Dylid nodi mai’r dyddiad cau ar gyfer cofrestru yw Dydd Mawrth 28 Mai felly gofynnwn i chi gadarnhau y byddwch yn bresennol cyn y dyddiad hwnnw.

Os nad yw hyn yn bosibl, e-bostiwch WPAdmin@chwaraeteg.com rhwng Dydd Mawrth 28 Mai a Dydd Llun 3 Mehefin.

Os na fyddwch yn cofrestru, ni fydd modd i ni gyflwyno eich tystysgrif i chi yn y seremoni.

Date and Time

Location

Glamorgan Conference Centre,

University of South Wales

Pontypridd

CF37 1DL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved