Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Yr Hen Lyfrgell

Working Street

The Hayes

Cardiff

CF10 1BH

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Rholiwch i lawr am y fersiwn Cymraeg / Scroll down for Welsh language version

Recent research commissioned by the Equality and Human Rights Commission and Department for Business, Innovation and Skills found that 54,000 new mothers are losing their jobs across Britain every year. In Wales, 71 percent of employees have experienced a negative or discriminatory experience either during their pregnancy, their maternity leave or on returning to work.

This masterclass will enable you to learn more about the research and the Commission’s resources to help make pregnancy and maternity work for everyone. It will provide opportunities to hear and learn from case studies and discuss practical solutions to the challenges highlighted in the research.

This event is linked to 'Working Forward'


Canfu ymchwil a gafodd ei gomisiynu’n ddiweddar gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a’r Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau fod 54,000 o famau newydd yn colli eu swyddi ledled Prydain bob blwyddyn. Yng Nghymru, mae 71 y cant o gyflogeion wedi dioddef naill ai profiad negyddol neu wahaniaethol yn ystod eu beichiogrwydd, eu habsenoldeb mamolaeth neu wrth ddychwelyd i’w gwaith.

Bydd y dosbarth meistr hwn yn eich galluogi i ddysgu mwy am yr ymchwil ac adnoddau’r Comisiwn i helpu beichiogrwydd a mamolaeth lwyddo i bawb. Bydd yn darparu cyfleoedd i glywed am astudiaethau achos a dysgu oddi wrthyn nhw, ac i drafod atebion ymarferol i’r heriau a amlygwyd yn yr ymchwil.

Mae’r digwyddiad hwn yn gysylltiedig â 'Gweitho Blaengar'

Share with friends

Date and Time

Location

Yr Hen Lyfrgell

Working Street

The Hayes

Cardiff

CF10 1BH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved