Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

CIPR Cymru Wales Autumn Conference 2017: The Importance of Research and Audience Insight for Successful PR Planning

CIPR Cymru Wales

Wednesday, September 20, 2017 at 9:30 AM (BST)

Ticket Information

Ticket Type Remaining Sales End Price Fee VAT Quantity
CIPR Members
This ticket is for members of the CIPR only. You will be required to give your membership number when booking. Cost includes attendance, materials, lunch plus Eventbrite booking fee and VAT @ 20%.
31 Tickets Sep 13, 2017 £60.00 £0.00 £12.00
Non Member
This ticket is available to all delegates who are not members of CIPR. Cost includes attendance, materials, lunch plus Eventbrite booking fee and VAT @ 20%.
31 Tickets Sep 13, 2017 £75.00 £0.00 £15.00

Who's Going

Loading your connections...

Share CIPR Cymru Wales Autumn Conference 2017: The Importance of Research and Audience Insight for Successful PR Planning

Event Details

CIPR Cymru Wales Autumn Conference:
The Importance of Research and Audience Insight for Successful PR Planning


This year’s Autumn Conference invites Wales’ PR practitioners to consider the research and planning phase of communications, and how effective research can maximise the impact of a campaign across multiple stakeholders, when done correctly.

 
What can you expect on the day?

Taking place on Wednesday September 20th at the Park Inn, Cardiff, delegates can expect valuable information around approaching campaigns, developing a sound understanding of the target audience and real-life examples of how planning and research have taken good campaigns to award-winning status. 

Our focused workshops will help to give you practical tips for planning your strategic communications:

  • Paul Noble from Noble Ink will be delivering 'The launchpad for strategic planning: situation analysis and objective setting'

  • Heather Maitland from Audience Insight Wales will be talking you through the techniques needed to understand your audience and will be giving you advice on how to get audience insight on your current projects.

To bring our learning to life, we'll be joined by South Wales Fire and Rescue and BrandContent who will be sharing their Gold award-winning campaigns:
 


Who should attend?

The day will be filled with opportunities for learning and insight, networking and good topical debate. Whatever stage of your career and wherever you work, whether in-house, charity, agency or public sector, make sure you don’t miss out! 

The ticket cost includes refreshments and lunch.

 

CPD points


10 points will be available to CIPR members for attending this event!

******************************************************************************************************

 

Cynhadledd yr Hydref Grŵp CIPR Cymru:
Pwysigrwydd Ymchwil a Mewnwelediad Cynulleidfa ar gyfer Cynllunio Cysylltiadau Cyhoeddus Llwyddiannus

 

Mae Cynhadledd yr Hydref eleni yn gwahodd ymarferwyr cysylltiadau cyhoeddus Cymru i ystyried cyfnod ymchwil a chynllunio cyfathrebu, a sut y gall ymchwil effeithiol gael y gorau o effaith ymgyrch ledled rhanddeiliaid lluosog, pan gaiff ei wneud yn gywir.

 


Beth allwch chi ei ddisgwyl ar y diwrnod?

 

Mae’n digwydd ar ddydd Mercher, Medi 20 yn y Park Inn, Caerdydd a gall cynrychiolwyr ddisgwyl gwybodaeth werthfawr ynglŷn â sut i fynd i’r afael ag ymgyrchoedd, datblygu dealltwriaeth gadarn o’r gynulleidfa darged ac esiamplau go iawn o sut mae cynllunio ac ymchwil wedi mynd ag ymgyrchoedd da i statws arobryn.

 

Bydd ein gweithdai ffocws yn helpu i roi syniadau ymarferol i chi ynglŷn â chynllunio eich cyfathrebu strategol:

 

·      Bydd Paul Noble o Noble Ink yn cyflwyno 'The launchpad for strategic planning: situation analysis and objective setting'

 

·      Bydd Heather Maitland o Audience Insight Wales yn eich arwain trwy’r technegau sydd eu hangen i ddeall eich cynulleidfa ac yn rhoi cyngor i chi ar sut i gael mewnwelediad cynulleidfa ar gyfer eich prosiectau presennol.

 

Er mwy dod â’r dysgu yn fyw, bydd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn ymuno â ni ynghyd a BrandContent fydd yn rhannu eu hymgyrchoedd sydd wedi ennill gwobrau aur:

 

·      Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru - Astudiaeth achos yn seiliedig ar yr ymchwil a chynllunio a wnaed ar gyfer eu hymgyrch tanau gwair y llynedd pan enillon nhw ddwy wobr aur yn Ymgyrch Cysylltiadau Cymunedolac Ymgyrch Sector Cyhoeddus Pride.

 

 

 

·      BrandContent – Astudiaeth Achos yn seiliedig ar fewnwelediad y gynulleidfa a ddefnyddiwyd yn eu hymgyrch dros y ffaith fod gwyliau yn ystod gwyliau ysgol mor ddrud, pan enillon nhw ddwy wobr aur yn PRide am Y Defnydd gorau o Gysylltiadau Cyfryngau a’r Ymgyrch Cysylltiadau Cwsmer.

 


Pwy ddylai fynychu?

 

Bydd y diwrnod yn llawn cyfleoedd ar gyfer dysgu a mewnwelediad, rhwydweithio a thrafodaeth amserol dda. Ble bynnag yr ydych yn eich gyrfa a ble bynnag yr ydych yn gweithio, boed ar safle, mewn elusen, asiantaeth neu sector cyhoeddus, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhan o hyn!

 

Mae cost y tocyn yn cynnwys lluniaeth a chinio.

 

 

 

Pwyntiau Datblygiad Personol Parhaus

 


Bydd 10 pwynt ar gael i aelodau 
Grŵp CIPR am fynychu’r digwyddiad hwn!

 

 

 

Have questions about CIPR Cymru Wales Autumn Conference 2017: The Importance of Research and Audience Insight for Successful PR Planning? Contact CIPR Cymru Wales
Attendee List Sort by: Date | First Name | Last Name
Show More

Save This Event

Event Saved

When & Where


Park Inn by Radisson
Mary Ann Street
CF10 2JH
United Kingdom

Wednesday, September 20, 2017 at 9:30 AM (BST)


  Add to my calendar

Organizer

CIPR Cymru Wales

The CIPR (Chartered Institute of Public Relations) Cymru Wales is for professional communicators. Our members work across business, industry, PR consultancies and in government, education, health and other public bodies.

The CIPR is UK-wide and offers training and development leading to professional qualifications that are increasingly demanded by employers. We also strive to ensure high standards of professionalism and conduct among our members.
We have recently celebrated not only our 40th anniversary in Wales, but also the granting of chartered status to our organisation - confirming our position as a leading professional body.

A committee of Welsh PR professionals looks after the interests of CIPR members in Wales - organising annual and monthly events; arranging and communicating training and career development opportunities in Wales; providing a voice for the profession in Wales; communicating national CIPR information to the Welsh membership; and working in partnership with Welsh universities on a number of fronts.

  Contact the Organizer
CIPR Cymru Wales Autumn Conference 2017: The Importance of Research and Audience Insight for Successful PR Planning
Conference Business

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.