CIPR Rise and Shine: Meet the Producers at the BBC

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Bangor

Bryn Meirion

Bangor

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Meet the BBC experts

Do you have an idea for a great item for television or radio, or maybe would like to pitch a series idea but don’t know where to start and who to contact? This event at BBC Wales studios in Bangor is the ideal opportunity for you.

You will have the chance to meet producers from general programmes, as well as senior staff from the Bangor newsroom to share ideas, learn more about how we can help them as PR specialists, what they are looking for in terms of engaging ideas for television, radio and online content, as well as the kind of stories that do not work for them.

Cwrdd ag arbenigwyr y BBC

A oes gennych chi syniad am eitem wych ar gyfer teledu neu radio, neu a hoffech chi gyflwyno syniad cyfres ond ddim yn gwybod ble i ddechrau a phwy i gysylltu? Mae'r digwyddiad hwn yn stiwdios BBC Cymru ym Mangor yn gyfle delfrydol i chi.

Cewch gyfle i gwrdd â chynhyrchwyr rhaglenni cyffredinol, yn ogystal â staff uwch o ystafell newyddion Bangor i rannu syniadau, dysgu mwy am sut y gallwn eu helpu fel arbenigwyr Cysylltiadau Cyhoeddus, yr hyn y maent yn chwilio amdano o ran syniadau diddorol ar gyfer teledu, cynnwys radio a chynnwys ar-lein, yn ogystal â'r math o straeon sydd ddim yn apelio !

Share with friends

Date and Time

Location

Bangor

Bryn Meirion

Bangor

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved