Free

Citizen Science: stemming the tide of plastic pollution - Lauren Eyles

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ocean Room, National Waterfront Museum, Swansea

Oystermouth Rd

Swansea

SA1 3RD

United Kingdom

View Map

Event description
Lauren Eyles will reflect on over 10 year’s commitment to studying the impact of plastic pollution on our oceans and coastal landscape.

About this Event

Lauren Eyles will reflect on over 10 year’s commitment to studying the impact of plastic pollution on our oceans and coastal landscape. As Gillian Burke from BBC Springwatch has said:

“We are only just waking up to the vital role our oceans play in stabilising our climate and supporting all life on earth. Lauren is a brilliant and passionate advocate who is helping to spread this message and to get us all falling in love with our blue planet. ”

Lauren is a regular contributor on national television including appearances on Blue Planet UK, BBC Coast, Blue Peter, Newsround, Springwatch and Countryfile.

Suitable for age 12+

_______________________________________________________________________________________________________

Gwyddoniaeth Ddinasyddion: atal llygredd plastig - Lauren Eyles

Bydd Lauren Eyles yn myfyrio ar 10 mlynedd o ymrwymiad i astudio effaith llygredd plastig ar ein moroedd a’n tirweddau cefn gwlad. Fel y dywedodd Gillian Burke o BBC Springwatch,

“Rydym newydd ddeffro i’r rôl hanfodol y mae ein moroedd yn ei chwarae mewn sefydlu ein hinsawdd a chefnogi bywyd ar y ddaear. Mae Lauren yn eiriolwr gwych a brwdfrydig sy’n helpu i ledaenu’r neges hon er mwyn i ni gwympo mewn cariad â’r blaned las.”

Mae Lauren yn cyfrannu’n rheolaidd at y teledu cenedlaethol gan gynnwys ymddangos ar Blue Planet UK, BBC Coast, Blue Peter, Newsround, Springwatch a Countryfile.

Yn addas i bobl dros 12 oed

Share with friends

Date and Time

Location

Ocean Room, National Waterfront Museum, Swansea

Oystermouth Rd

Swansea

SA1 3RD

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved