City & Guilds Lefel 2 a 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant:Ymarfer...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Holiday Inn Cardiff North

Ffordd Merthyr

Tongwynlais

CF15 7LH

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Bydd sesiwn y prynhawn yma yn dilyn sesiwn rhwydwaith y bore sy'n benodol i gymhwyster Lefel 2 GChDDP Craidd. Mae croeso i gynrychiolwyr sydd am fynychu'r digwyddiadau rhwydwaith Ymarfer a Chraidd wneud hynny ond mae'n rhaid iddynt gofrestru ar gyfer pob digwyddiad rhwydwaith ar wahân yma: https://www.dysguiechydagofal.cymru/cyrsiau-a-digwyddiadau/

Bwriad y digwyddiad rhwydwaith hanner diwrnod rhad ac am ddim hwn yw cefnogi'r sawl sy'n cyflwyno'r cymwysterau canlynol:

• City & Guilds Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer

• City & Guilds Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer

Bydd cynghorwyr technegol ac arbenigwyr pwnc o'r cyrff dyfarnu wrth law i gefnogi'r digwyddiad. Bydd cyfleoedd i'r canolfannau drafod eu profiadau o gyflwyno'r cymwysterau hyd yn hyn a pharatoi ymgeiswyr ar eu cyfer, o ran y cynnwys craidd, yr asesiad mewnol a'r asesiad allanol.

Yn y sesiwn bydd cyfle i gynrychiolwyr wneud y canlynol:


  • Rhannu ymarfer da a thrafod modelau cyflwyno effeithiol
  • Archwilio ymarfer gorau o ran cydrannau'r tasgau wedi'u gosod yn fewnol gan gynnwys y log myfyriol a'r drafodaeth dan arweiniad yr aseswr/proffesiynol.
  • Dathlu dulliau arloesol o ymgysylltu ac ymwneud â chyflogwyr.
  • Archwilio disgwyliadau'r Fframwaith Prentisiaeth newydd
  • Ystyried adnoddau i gefnogi ymarfer gorau wrth Wirio'n Fewnol
  • Cyfleoedd i holi cwestiynau i'r cynghorydd technegol a'r arbenigwyr pwnc

NODIADAU PWYSIG

• Gall canolfannau (rhifau canolfannau unigol) gofrestru hyd at ddau gynrychiolydd i fynychu pob sesiwn.

• Digwyddiad digidol fydd hwn. Gofynnwn i bob cynrychiolydd ddod â dyfais ddigidol gyda nhw ar y diwrnod. Byddwn yn rhannu unrhyw ddogfennau neu bapurau i'w trafod yn ystod y digwyddiad dros e-bost ymlaen llaw. Dylai cynrychiolwyr eu llwytho i lawr fel y dymunent er mwyn iddynt fod ar gael iddyn nhw ar y diwrnod.

• Bydd lluniaeth ysgafn yn cael ei ddarparu. NI ddarperir cinio, ond gwahoddir cynrychiolwyr i ddod â'u cinio eu hunain neu i ddefnyddio'r cyfleusterau sydd ar gael yn y lleoliad neu'n lleol.

  • Os nad ydych chi’n gallu mynychu ar ôl cofrestru, canslwch eich lle drwy ebostio events@hclw.wales


Pan fyddwch yn cofrestru am y digwyddiad hwn byddwn yn ymdrin â'ch data personol yn gwbl ofalus a phreifat. Prosesir eich data personol yn unol â'n polisi preifatrwydd yn unig.

I danysgrifio i dderbyn y newyddion diweddaraf am Dysgu Iechyd a Gofal Cymru, cliciwch yma.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn un o'n digwyddiadau yn fuan.

Date and Time

Location

Holiday Inn Cardiff North

Ffordd Merthyr

Tongwynlais

CF15 7LH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved