Claire Austin Hardy Plants Visit

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Claire Austin Hardy Plants

White Hopton Farm

Wern Lane, Sarn

Newtown

SY16 4EN

United Kingdom

View Map

Event description
Claire Austin Hardy Plants Visit

About this Event

Please scroll down for English translation

Yn dilyn ceisiadau, mae Tyfu Cymru wedi trefnu ymweliad â Claire Austin Hardy Plants, Fferm White Hopton, Lôn y Wern, Sarn, y Drenewydd, SY16 4EN ddydd Iau 28 Tachwedd 2019.

Mae Claire Austin Hardy Plants yn falch o fod yn blanhigfa â pherchnogion Prydeinig, sy’n ŵr a gwraig wedi’u cefnogi gan dîm bach, brwdfrydig a gwybodus o gyflogeion amser llawn a thymhorol. Maen nhw’n gwerthu ystod eang o blanhigion parhaol a hefyd yn Ddeiliaid Casgliadau Cenedlaethol o’r Gellesg Barfog (statws llawn) a’r Rhosyn-y-mynydd Llysieuol Croesryw (statws dros dro).

Dyma drefn y dydd:

11.00am Cyrraedd The Sarn Inn, Sarn, y Drenewydd, SY16 4EJ am baned

11.30am Taith o amgylch y Blanhigfa a sgwrs am archebion post y busnes

12.30pm Taith o amgylch yr Ardd

1.00pm Cinio yn The Sarn Inn, Sarn, y Drenewydd, SY16 4EJ

Bydd cyfle i chi ofyn cwestiynau dros ginio

Bydd angen i chi archebu cinio ymlaen llaw. Bydd e-bost sy’n cynnwys y fwydlen yn cael ei anfon atoch chi bythefnos cyn yr ymweliad. Cofiwch roi gwybod i ni am unrhyw ofynion dietegol pan fyddwch yn archebu lle.

Bydd angen i chi drefnu eich cludiant eich hun i’r safle, ond, byddwn ni’n talu am eich cinio.

I fod yn gymwys ar gyfer y ymweliad yma, mae’n rhaid i chi fod yn fusnes garddwriaeth masnachol yng Nghymru a’ch bod chi wedi cwblhau’r adolygiad busnes ar-lein cyn archebu lle yn y gweithdy:

https://support.tyfucymru.co.uk/cartref/asesiad-ar-lein/

Following requests, Tyfu Cymru has arranged a visit to Claire Austin Hardy Plants, White Hopton Farm, Wern Lane, Sarn, Newtown, SY16 4EN on Thursday 28 November 2019.

Claire Austin Hardy Plants are proud to be a British owned nursery who are headed by husband and wife owners and supported by a small, enthusiastic and knowledgeable team of full time and seasonal employees. In addition to the large perennial selection they sell, they are National Collection Holders of both a Bearded Iris Collection (full status) and a Hybrid Herbaceous Peony Collection (provisional status).

The itinerary for the day is as follows:

11.00 am arrival at The Sarn Inn, Sarn, Newtown, SY16 4EJ for tea/coffee

11.30 am Tour of the Nursery and a talk on the mail order side of the business.

12.30 pm Tour of the Garden

1.00 pm Lunch at The Sarn Inn, Sarn, Newtown, SY16 4EJ

There will be an opportunity over lunch to ask questions

Please let us know at the time of booking if you have any dietary requirements.

You will need to make your own transport arrangements to the site, however, lunch will be paid for.

To be eligible for this visit you must be a commercial horticulture business in Wales and you must have completed the online business review prior to booking on this workshop:

https://support.tyfucymru.co.uk/home/online-assessment/

Share with friends

Date and Time

Location

Claire Austin Hardy Plants

White Hopton Farm

Wern Lane, Sarn

Newtown

SY16 4EN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved