Clay Coil Pots Children's Workshop

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Mission Gallery

Gloucester Place

Maritime Quarter

SA1 1TY

United Kingdom

View Map

Event description
11am- 1pm | FREE | Suitable for ages Ages 7+

About this Event

Come and get your hands on some clay! We will be making coiled pots of all shapes and sizes. Join us in this relaxing, creative and fun workshop. Make a functional pot to take home to keep all your bits and bobs in.

For further information please contact Kat Ridgway, Education and Participation Assistant, on 01792 652016 or email education@missiongallery.co.uk

Materials are provided, limited places, booking is essential. Please inform us of any access requirements, allergies or medical conditions.

Potiau Torch

1 Tachwedd 2019

11yb- 1yp | AM DDIM | Addas i’r rhai 7+

Dewch i gael eich bachau ar dipyn o glai! Byddwn yn gwneud potiau torch o bob siâp a maint. Ymunwch â ni yn y gweithdy hamddenol, creadigol a hwyliog yma. Gwnewch botyn ymarferol i fynd ag o adre gyda chi i ddal eich holl drugareddau.

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Kat Ridgway, Cynorthwyydd Addysg a Chyfranogi, ar 01792 652016 neu e-bostio email education@missiongallery.co.uk

Darperir deunyddiau, nifer cyfyngedig o leoedd, rhaid archebu ymlaen llaw. Dewch â phecyn cinio a rhoi gwybod i ni am unrhyw anghenion o ran mynediad, alergeddau neu anhwylderau meddygol.

Date and Time

Location

Mission Gallery

Gloucester Place

Maritime Quarter

SA1 1TY

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved