Free

Climate Cymru Speed Hustings • Hystingau Cyflym Climate Cymru

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Ahead of the Senedd Elections, how will each party make the most of COP26 for Wales and ensure Wales plays its part in reaching net-zero?

About this Event

This year, the United Nations is heading to Scotland for the 26th Climate Change Conference of the Parties (COP26). 200 countries and 30,000 delegates will descend on Glasgow to take action on climate change. This is an invaluable opportunity for you, for us, for Wales to go to the table where decisions are made, and demand action.

Ahead of the Senedd elections, find out how each party will make the most of COP26 to make sure Wales' voice is represented at COP26 and that Wales plays its part in achieving net zero.

Each party representative will give their response to these questions, before a round of quick-fire follow up questions from the audience.

Participate in the event in Welsh or English - translation will be available.

This event is a partnership event between Climate.Cymru, the campaign to take 50,000 voices from Wales to COP26, and the Youth Climate Ambassadors.

.........................................................

Eleni, mae'r Cenhedloedd Unedig yn mynd i'r Alban ar gyfer 26ain Cynhadledd Partïon y Cenhedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd (COP26). Bydd 200 o wledydd a 30,000 o gynrychiolwyr yn mynd i Glasgow i weithredu ar newid hinsawdd. Mae hwn yn gyfle amhrisiadwy i chi, i ni ac i Gymru i fynd i'r union le mae penderfyniadau'n cael eu gwneud, a mynnu bod gweithredu yn digwydd i fynd i'r afael â newid hinsawdd.

Cyn etholiadau'r Senedd, darganfyddwch sut y bydd pob plaid yn gwneud yn fawr o COP26 i sicrhau bod llais Cymru yn cael ei gynrychioli yno a bod Cymru yn chwarae ei rhan wrth gyflawni sero-net.

Bydd cynrychiolydd o bob plaid yn ymateb i'r cwestiynau hyn, ac yna'n ymateb i gyfres o gwestiynau dilynol cyflym gan y gynulleidfa.

Fedrwch chi gymryd rhan yn y digwyddiad yn Gymraeg neu Saesneg - bydd gwasanaeth cyfieithu ar gael.

Mae'r digwyddiad hwn yn ddigwyddiad ar y cyd rhwng Climate.Cymru, yr ymgyrch i fynd â 50,000 o leisiau o Gymru i COP26, a Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved