Clwb Allforio Bwyd a Diod Cymru - Digwyddiad Gogledd Cymru

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Halen Môn

The Anglesey Sea Salt Company

Brynsiencyn

Ynys Mon

LL616TQ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Click here to view in English

Ydych chi’n allforiwr bwyd a diod bresennol neu newydd? Ydych chi’n edrych am gefnogaeth ar heriau strategol, tactegol neu dechnegol y gallech chi eu hwynebu? A fyddech yn croesawu cyfle i rwydweithio a chynhyrchwyr eraill o Gymru sy’n mynd ati i allforio neu hefyd yn cychwyn, rhannu mewnwelediad, profiad ac arfer gorau?

Ymunwch a ni ar gyfer ein Digwyddiad Medi Clwb Allforio yn Ynys Môn. Dyma’ch cyfle i ddysgu gan allforwyr profiadol, darganfod y gefnogaeth sydd ar gael i’ch helpu chi ar eich taith allforio ac i glywed am ymweliadau datblygu masnach sydd i ddod.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys:

  • Darganfyddwch Halen Môn – Cwmni Halen Mor Ynys Môn a’u profiad allforio
  • Clywch sut y gall y Ffederasiwn Bwyd a Diod Cymru eich cefnogi
  • Darganfyddwch am ymgynghoriad Bwyd a Diod Llywodraeth Cymru
  • Cewch glywed y diweddariadau diweddaraf am Brexit
  • Cael cyfle i ofyn cwestiynau penodol sy’n benodol i’ch busnes yn ein sesiwn holi ac ateb
  • Rhwydweithio gyda chynhyrchwyr bwyd a diod eraill yng Ngogledd Cymru a’n cynghorwyr allforio

Nod y Clwb Allforio yw cefnogi allforwyr presennol a newydd i ddatblygu eu busnes rhyngwladol yn unol â’u hanghenion, darparu mewnwelediad allforio perthnasol, helpu i adeiladu ar alluoedd presennol a chefnogi cwmnïau trwy heriau masnachu allforio yn ogystal â chynyddu ymwybyddiaeth a gwerth Allforion Bwyd a Diod Cymru.

Wedi’i leoli yn Ne Cymru? Bydd y digwyddiad hwn hefyd yn cael ei gynnal ar 27ain Medi ym Mragdy Tomos Watkins, Abertawe: https://www.eventbrite.co.uk/e/clwb-allforio-bwyd-a-diod-cymru-digwyddiad-de-cymru-registration-69704920293

Oes gennych chi gwestiynau am ddigwyddiad Clwb Allforio Bwyd a Diod Cymru? Cysylltwch â Chlwb Allforio Bwyd a Diod Cymru

Date and Time

Location

Halen Môn

The Anglesey Sea Salt Company

Brynsiencyn

Ynys Mon

LL616TQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved