Clwb Codio Bl 5 a 6 (Tymor yr Hydref 2016-17)
Sales Ended
Clwb Codio Bl 5 a 6 (Tymor yr Hydref 2016-17)

Clwb Codio Bl 5 a 6 (Tymor yr Hydref 2016-17)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ysgol Gymareg Melin Gruffydd

Heol Glan y Nant

Yr Eglwys Newydd

Caerdydd

CF14 1AP

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Clwb Codio i ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6 (am ddim)

Pryd?: Ar nos Iau (3/11/16 tan 15/12/16)

Amser: 15:30yp tan 16:30yp (Man casglu- Derbynfa yr ysgol)

Lleoliad: Ystafell TGCh yr ysgol

Pris: Am ddim

Trefniadau diwedd y Clwb Codio- A fyddech mor a garedig ag ysgrifennu nodyn (gan gynnwys rhif cyswllt) i gadarnhau eich bod yn rhoi caniatad i'ch plentyn gerdded adref/ mynd gyda ffrind neu yn mynd i'r Clwb Carco o.g.ydd? Diolch

_________________________________________________________________________________

Code Club for Year 5 a 6 pupils (free)

When? Thursday (3/11/16 until 15/12/16)

Time: 15:30pm until 16:30pm

Location: School's ICT suite (Pick up from school reception)

Price: Free

Arrangements after the Code Club-Could you please provide a note (with contact details) if you give permission for your child to walk home/ go home with a friend/ to go to Clwb carco, stating this? Diolch

Share with friends

Date and Time

Location

Ysgol Gymareg Melin Gruffydd

Heol Glan y Nant

Yr Eglwys Newydd

Caerdydd

CF14 1AP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved