£5

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

St. Fagans National Museum of History

Saint Fagans

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Event description

Description


Mae'r clwb cwiltio'n ôl!


Mae hon yn sesiwn gyfeillgar ac anffurfiol sy'n gyfle i chi ddangos eich projectau a rhannu syniadau. Bydd y gwiltwraig Samantha Jones wrth law i'ch helpu gydag unrhyw broblemau.

Mae croeso i chi wnïo â llaw, dod â'ch peiriant gwnïo neu fenthyg un o'n rhai ni.


Rhaid archebu gan fod llefydd yn brin.

Os oes diddordeb gennych mewn cyrsiau cwiltio undydd, cadwch olwg ar ein rhestr cyrsiau yn Sain Ffagan am ddigwyddiadau yn y dyfodol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch:

sian.lile-pastore@amgueddfacymru.ac.uk


___________________________________________________________


Quilt club is back!


This is an informal and friendly session designed to be a place to bring your own projects and to share ideas. Quilter Samantha Jones will be on hand to help you get started or with any tricky stitching problems.

You are welcome to hand sew, to bring your own sewing machine, or to borrow one of ours.


Booking essential as places are limited.

If you would be interested in day quilting courses keep an eye out on our course list in St Fagans for future events.

Any questions, please email:

sian.lile-pastore@museumwales.ac.uk

Share with friends

Date and Time

Location

St. Fagans National Museum of History

Saint Fagans

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved