Free

Clwb Gweithio'n Hwyr - Late Night Working Club

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

M-SParc

Menai Science Park

Gaerwen

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

Event description
Clwb Gweithio'n Hwyr - Late Night Working Club

About this Event

Dewch i M-SParc rhwng 5-9yh, ar gyfer clwb gweithio gyda'r nos!

Os ydych chi wedi blino gweithio ar eich pen eich hun, yn ceisio cyflawni pethau ond tasgau o amgylch y tŷ yn tynnu eich sylw, neu angen rhywle tawelach i weithio am ychydig oriau, beth am ddod i Clwb Gweithio'n Hwyr?

Gallwch hefyd siarad â staff yr Hwb Menter tra'ch bod chi yma, i weld sut y gall yr Hwb helpu'ch busnes.

Nid oes angen archebu tocyn, medrwch jest troi fyny, ond byddai'n ein helpu i wybod faint o de a choffi i archebu!

***************************************************

Come to M-SParc between 5-9pm, for late night working!

If you're tired of working alone, trying to get things done and getting distracted around the house, or need somewhere quieter to work for a few hours, why not come to Late Night Working Club?

You can also speak to Enterprise Hub staff while you're here, to see how the Hub can help your business.

There's no need to book a ticket, you can just show up, but it would help us know how much tea and coffee to make available!

_______________________________________________________________

Ariennir yr Hwb Menter gan Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

The Enterprise Hub is funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government.

Share with friends

Date and Time

Location

M-SParc

Menai Science Park

Gaerwen

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved