Free

Co-operative Women's Voices Wales / Lleisiau Cydweithredol Menywod Cymru

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Tramshed Tech

Pendyris Street

Cardiff

CF11 6BH

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

DescriptionA series of spaces for women in co-operatives to meet up and share experiences.

This free event is on Monday 4th December 2017 (5.30pm - 8.00pm) at the Tramshed Tech in Cardiff City Centre and we'd love it if you can join us.

What's happening?

There will be speakers to inspire us, drinks and nibbles, informal networking and the question: How do you want Co-operative Women's Voices to run over the next year?

Keynote speakers:

  • Karen Wilkie, Deputy General Secretary, Co-op Party

  • Allison Soroko, Head of Engagement and Ownership, Merthyr Valleys Homes

Chair: Dr Amanda Benson, Co-operative College and Co-op Women's Challenge Steering Committee member

This event has been organised by the Wales Co-operative Centre and Co-operative College and is supported by Co-ops UK and Co-operative News.

Co-operative Women's Voices is part of the wider Co-operative Women's Challenge 2020.Cynhelir y digwyddiad hwn, sy’n rhad ac am ddim, ddydd Llun 4 Rhagfyr 2017 (5.30pm-8pm) yn Tramshed Tech, yng nghanol Caerdydd, a byddem wrth ein boddau petaech yn ymuno â ni.

Beth sy’n gwneud mentrau cydweithredol yn wahanol i fenywod?

Bydd siaradwyr gwadd i’n hysbrydoli, diodydd a bwyd bys a bawd, cyfleoedd rhwydweithio anffurfiol a’r cwestiwn mawr, sef Sut ydych chi eisiau i Leisiau Cydweithredol Menywod Cymru gael ei redeg dros y flwyddyn i ddod?

Siaradwyr Gwadd:

• Karen Wilkie, Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol, y Blaid Gydweithredol. • Allison Soroko, Pennaeth Ymgysylltu a Pherchnogaeth, Cartrefi Cymoedd Merthyr.

Cadeirydd: Dr Amanda Benson, y Coleg Cydweithredol ac aelod o Bwyllgor Llywio Her Menywod Cydweithredol.

Trefnir y lansiad hwn gan Ganolfan Cydweithredol Cymru a’r Coleg Cydweithredol, gyda chefnogaeth Co-ops UK a Co-operative News. Mae Lleisiau Cydweithredol Menywod Cymru yn rhan o ymgyrch ehangach Her Menywod Cydweithredol 2020.

Share with friends

Date and Time

Location

Tramshed Tech

Pendyris Street

Cardiff

CF11 6BH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved