Free

Co-Searching Antwerpen: Co-Searching Café april

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Microstart Antwerpen

Dambruggestraat 26

2060 Antwerpen

Belgium

View Map

Event description

Description

ENGLISH BELOW

Bij Co-Searching gaan we uit van de kracht van werkzoekenden, omdat wij heel wat kennis en ervaring hebben die enorm waardevol is. Die kennis en ervaring gaan we tijdens deze bijeenkomst zoveel mogelijk laten 'stromen'. De oplossingen tot bepaalde problemen die een ander vond, kunnen jou ook sterker in je schoenen helpen staan. We bespreken een 3-tal thema's of vragen rond solliciteren en werk zoeken. De thema's worden door jou en de andere deelnemers bepaald tijdens het inschrijven. Na afloop krijg je een verslag van de gedeelde kennis over alle besproken thema's.

Mee te nemen
Indien je thema of vraag iets te maken heeft met je CV of motivatiebrief, gelieve die geprint mee te brengen.

Nieuwe locatie!
Deze keer houden we onze bijeenkomst in de kantoren van Microstart Antwerpen, op slechts 5 min wandelen van station Antwerpen-Centraal. Mocht je vragen hebben rond een eigen zaak starten, dan kan je ze zeker stellen tijdens deze sessie! Meer info over Microstart Antwerpen

Wat is Co-Searching?
Co-Searching brengt werkzoekenden samen om van gedachten te wisselen, ervaringen te delen en om elkaar te helpen: CV verbeteren, leren jezelf te pitchen, een antwoord bieden op moeilijke vragen van werkgevers enzovoort. We maken tijdens elke bijeenkomst tijd om samen na te denken over jouw persoonlijke vragen. En daarnaast is samen naar werk zoeken gewoon leuker dan alleen thuis te zitten!


----

At Co-Searching we build on the strengths of jobseekers. The experience and knowledge we as jobseekers have is very valuable and that will be the focus of this session. We'll try to get as much "flow" of that golden information as possible. Because the solutions to certain problems someone else has found can empower you as well. We'll discuss 3 themes or questions you have around looking for jobs. These themes are determinded by you and the other participants. You'll receive a summary of all shared knowledge.

New location!
This time we'll get together at the Microstart Antwerp offices, just a 5 minutes walk from Antwerp-Central train station. If you have any questions around entrepeneurship, then this session to find answers! More info about Microstart Antwerp.

To bring along:
If your theme or question has something to do with your CV or cover letter, please bring a printed version.

What is Co-Searching?
At Co-Searching, we empower job seekers by bringing them together to exchange views, share experiences and help each other: improving resumes, learning to present ourselves, finding answers to difficult interview questions and much more. During every meeting we take the time to find answers to your personal questions. And next to that, looking for a job with others is way more fun than sitting alone at home!

The session will be in Dutch. Even if you still learning how to speak the language, we encourage you to join us!

Share with friends

Date and Time

Location

Microstart Antwerpen

Dambruggestraat 26

2060 Antwerpen

Belgium

View Map

Save This Event

Event Saved