Co-Searching Antwerpen: Co-Searching Café
Free
Co-Searching Antwerpen: Co-Searching Café

Co-Searching Antwerpen: Co-Searching Café

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Via Via Reiscafé

Wolstraat 43

2000 Antwerpen

Belgium

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

ENGLISH BELOW

Bij Co-Searching gaan we uit van de kracht van werkzoekenden, omdat wij heel wat kennis en ervaring hebben die enorm waardevol is. Die kennis en ervaring gaan we in deze sessie zoveel mogelijk laten 'stromen'. De oplossingen tot bepaalde problemen die een ander vond, kunnen jou ook sterker in je schoenen helpen staan. We werken met 3 thematafels (CV's, Netwerken, De moed erin houden), waarbij we in groepjes onze (positieve of negatieve) ervaringen delen. We eindigen de namiddag met een uitwisseling van de belangrijkste tips en je krijgt nadien een verslag van de gedeelde kennis bij alle thematafels.

Tip: Wil je je CV eens laten bekijken door een nieuw paar ogen, breng je geprinte CV dan mee!

Mee te nemen
Een geprinte CV of motivatiebrief (als je die eens wilt laten bekijken door een ander).

Wat is Co-Searching?
Bij Co-Searching gaan we uit van de kracht van werkzoekenden. Door ervaringen te delen sterker in je schoenen staan als werkzoekende, dat is het doel. Dit doen we door werkzoekenden samen te brengen om van gedachten te wisselen, ervaringen te delen en om elkaar te helpen: CV verbeteren, leren jezelf te pitchen, een antwoord bieden op moeilijke vragen van werkgevers enzovoort. We maken tijdens elke bijeenkomst tijd om samen na te denken over jouw persoonlijke vragen. Meer dan dat, samen naar werk zoeken is gewoon leuker dan alleen thuis te zitten!


----

At Co-Searching we build on the strengths of jobseekers. The experience and knowledge we as jobseekers have is very valuable and that will be the focus of this session. We'll try to get as much "flow" of that golden information as possible. Because the solutions to certain problems someone else has found can empower you as well. We'll work with 3 theme-tables (CV, Networking, Keeping up the spirit) where we'll share positive and negative experiences. At the end of the afternoon, we'll share the most important tips we've heard and you'll receive a summary of all shared knowledge at the theme-tables.

Tip: If you'd like a new pair of eyes to have a look at your CV, please bring along a printed CV.

To bring along:
Your printed CV or cover letter (if you like someone else to have a look at it)

What is Co-Searching?
With Co-Searching, we build on the strengths of jobseekers instead of looking at their flaws. The goal is to empower job seekers by bringing them together to exchange views, share experiences and help each other: improving resume, learn to present yourself, think about answers to difficult interview questions and so on. During every meeting we take the time to find answers to your personal questions. And next to that, looking for a job together with others is more fun than sitting alone at home!

The session will be in Dutch. Even if you still learning how to speak the language, we encourage you to join us!

Share with friends

Date and Time

Location

Via Via Reiscafé

Wolstraat 43

2000 Antwerpen

Belgium

View Map

Save This Event

Event Saved