Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ty Llywelyn Community Centre

Ffordd Yr Orsedd

Llandudno

LL30 1LA

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Conwy, yn cynnig cyflwyniad am ddim i godio a rhaglennu cyfrifiadurol ar gyfer pobl ifanc 14-25 oed. Mae Gwersyll Codio Am Ddim Conwy yn dechrau 9 Ionawr 2018 ac yn cynnwys pum sesiwn wythnosol, gan gyflwyno'r offer a'r ieithoedd a ddefnyddir gan ddatblygwyr gwefannau. Mae FreeCodeCamp.com yn gwrs y gallwch chi ei wneud ar eich cyflymder eich hun, gyda chwricwlwm a gydnabyddir yn rhyngwladol. Mae graddedigion wedi llwyddo i dderbyn swyddi codio heb brofiad pellach.

Mae’r gwersylloedd yn cael eu cynnal nos Fawrth, 6-8pm, yng Nghanolfan Gymunedol Tŷ Llywelyn.
Am fwy o wybodaeth neu i gofrestru cysylltwch â: Joy 01492 575143 neu GwasanaethIeuenctid@conwy.gov.uk.

~

Conwy Youth Service, are offering a free introduction to coding and computer programming for young people aged 14-25. Free Code Camp, Conwy, starts 9 January 2018 and consists of five week sections, introducing tools and languages used by web developers. FreeCodeCamp is self-paced with an internationally recognized curriculum. Graduates have secured coding jobs with no prior experience beyond this training.

Camps take place on Tuesdays, 6-8pm at Tŷ Llywelyn Community Centre, Ffordd Yr Orsedd, Llandudno LL30 1LA
For more information or to enrol contact: Joy on 01492 575143 or youthservice@conwy.gov.uk
Share with friends

Date and Time

Location

Ty Llywelyn Community Centre

Ffordd Yr Orsedd

Llandudno

LL30 1LA

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved