Not Yet On Sale

Codi a Chario Pwysau/Manual Handling - 8.2.18

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Old School Lane Centre

Church Walks

Llandudno

LL30 2HL

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

I ddatblygu dealltwriaeth o ymwybyddiaeth diogelwch.

Cynnwys y Cwrs:

 • Trin llwyth â llaw a chorfforol

 • Ymarferion codi diogel

 • Storio a marcio cywir

 • Asesiad Risg Trin Llwyth â Llaw

Ar ddiwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr yn gallu:

 • Gweithredu ymarferion codi diogel yn y man gwaith

 • Lleihau’r siawns o anafiadau unigol

 • Adnabod problemau cefn posibl

 • Creu amgylchedd waith diogel ar gyfer trin llwyth

To develop an understanding of safety awareness.

Course Content:

 • Body and manual handling

 • Safe lifting technique

 • Correct storage and marking

 • Manual Handling Risk Assessment

By the end of the course, participants will be able to:

 • Practice safe lifting in the workplace

 • Reduce the chance of individual injury

 • To spot potential back problems

 • Make the work environment more lift friendlyShare with friends

Date and Time

Location

Old School Lane Centre

Church Walks

Llandudno

LL30 2HL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved