Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Canolfan Fusnes Conwy Business Centre

Junction Way

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Agenda

  • 17:30 – Lluniaeth Ysgafn
  • 17:45 – Cyflwyniad agoriadol gan Nia Morris, Cymraeg Byd Busnes
  • 17:50 – Ymwybyddiaeth o'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol – Cyflwyniad gan Gamlins Solicitors
  • 18:30 – Egwyl ar gyfer te a choffi
  • 18:40 – Defnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol i Godi Proffil eich Busnes gan Geraint Hughes, Cyflymu Cymru i Fusnesau.

Mae'r digwyddiad hwn yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw berchenogion busnes sy'n dal i fod â chwestiynau am y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, ac ar gyfer unrhyw un sy'n ceisio codi proffil ei fusnes i'r lefel nesaf. Bydd arbenigwyr a ddewiswyd yn ofalus yno i gynnig awgrymiadau defnyddiol ar gyfer pynciau llosg, er enghraifft y Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer busnesau, y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, a sut i gael gafael ar gymorth arall a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Trefnwyd gan Nia Morris, Cymraeg Byd Busnes.

Mae Cymraeg Byd Busnes yn rhaglen a ariennir sydd wedi'i chynllunio i helpu busnesau bach a chanolig i elwa'n llawn ar ddefnyddio'r Gymraeg yn eu busnesau, a hynny trwy ddarparu, yn rhad ac am ddim, gymorth, arweiniad a gwasanaethau cyfieithu proffesiynol ar gyfer arwyddion, dogfennau, gwybodaeth farchnata, a mwy.

Cefnogir gan Karlos O'Neill, Cyflymu Cymru i Fusnesau.

Mae Cyflymu Cymru i Fusnesau yn brosiect a ariennir yn llawn, ac a gynlluniwyd i helpu busnesau Cymru i wneud y gorau o'r cyfleoedd y mae technoleg newydd yn eu cynnig. O greu strategaeth farchnata ddigidol a gwella eich gwefan, i gyflwyno caledwedd a meddalwedd newydd i'ch busnes a'r broses o adfer y busnes yn dilyn trychineb.

Share with friends

Date and Time

Location

Canolfan Fusnes Conwy Business Centre

Junction Way

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved