Multiple Dates

COEDLAN: Cwrs Rhaffau Sain Ffagan | High Ropes at St Fagans

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

St. Fagans National Museum of History

Cardiff

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Dewch i fwynhau cyffro'r cwrs rhaffau newydd fry ym mrigau coed bedw Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

Dringwch, neidiwch, camwch a siglwch eich ffordd drwy’r coed a chael cip oddi fry ar ryfeddodau Sain Ffagan, cyn cymryd y wifren wib yn ôl i dir cadarn. Taclwch 18 rhwystr CoedLan, gan gynnwys y boncyff balans, y bont gam, y rhwydi cargo a’r wifren wib.

Mae'r cwrs yn costio £12 y pen am un daith lawn o gwmpas y cwrs, sy'n cynnwys gwifren wib 50m i orffen.


Rhaid bod o leiaf 110cm o daldra a dros 6 oed i gymryd rhan. Rhaid i blant rhwng 110cm a 130cm fod yng nghwmni unigolyn dros 130cm a dros 12 oed. Y pwysau trymaf a ganiateir yw 18 stôn.

Dylech wisgo dillad sy'n addas i'r tywydd. Dim sandalau, sodlau uchel na fflip-fflops. Rhaid gwagio pocedi, tynnu gemwaith, a chlymu gwallt hir yn ôl.


Gwybodaeth Pwysig:

Rhaid cyrraedd o leiaf 15 munud cyn eich slot er mwyn derbyn y briff diogelwch. Rhaid i bawb sy'n cymryd rhan (neu riant/gwarcheidwad) lofnodi ymwrthodiad cyn cael mynd ar y cwrs rhaffau uchel. Ni allwn warantu lle mewn slot diweddarach os fyddwch chi'n hwyr. Os ydych chi wedi dechrau ar y gweithgaredd ac yn penderfynu gadael heb ei orffen ni fydd gennych hawl i unrhyw ad-daliad.

Rhaid cyrraedd o leiaf 15 munud cyn eich slot.

Ni allwn warantu lle mewn slot diweddarach os fyddwch chi'n hwyr.


Mae atebion i Gwestiynau Cyffredin nawr ar ein gwefan; amgueddfa.cymru/coedlan


_________________________________________________


Join in the fun on the exciting high ropes course perched in the beech trees at St Fagans National Museum of History.

Climb, swing, balance and wobble your way through the trees, and see the sights of St Fagans from above, before zipping back down to earth. Tackle CoedLan’s 18 different obstacles, including a balance beam, zig zag bridge, cargo net and a zip wire.

The course costs £12 per person for one full circuit of the high ropes which includes a 50m zip wire to finish.


Participants must be 110cm tall and aged over 6 in order to take part. Children between 110cm and 130cm must be accompanied by an individual over 130cm and aged over twelve. The maximum weight is 18 stone.

Weather appropriate clothing should be worn. Closed in shoes, not sandals, high heels or flip flops. Pockets should be empty and jewelery removed, long hair should be tied back.


Important Information:

You must arrive 15 minutes before your booked slot in order to receive the safety brief. All participants (or their parent/guardian) must sign a disclaimer before they are allowed on the high ropes course. If you are late we cannot guarantee that you will be able to attend a later slot.In the event that you have commenced participation in the activity and you make the decision to leave without completing it you shall not be entitled to any refund.

You must arrive 15 minutes before your booked slot.

If you are late we cannot guarantee that you will be able to attend a later slot.

FAQ’s are available to view on the website; https://amgueddfa.cymru/coedlan/

Location

St. Fagans National Museum of History

Cardiff

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved