Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Coleg y Drindod Llundain-yr Urdd Gweithdy Canu gyda Dr. Lyn Davies, Sir Gâr. Trinity College London-Urdd Singing Masterclass with Dr. Lyn Davies, Carmarthenshire

Trinity College London

Sunday, 17 March 2019 from 14:00 to 16:00 (GMT)

Coleg y Drindod Llundain-yr Urdd Gweithdy Canu gyda...

Registration Information

Type End Quantity
General Admission   more info 17 Mar 2019 Free  

Share Coleg y Drindod Llundain-yr Urdd Gweithdy Canu gyda Dr. Lyn Davies, Sir Gâr. Trinity College London-Urdd Singing Masterclass with Dr. Lyn Davies, Carmarthenshire

Event Details

(English translation below)

Bydd Dr. Lyn Davies, cyn-bennaeth Astudiaethau Lleisiol Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ac arholwr profiadol Coleg y Drindod Llundain, yn cynnal dosbarth meistr a fydd yn archwilio rhai o'r unawdau o sylabws yr Urdd 2019 yn ogystal â dewis o repertoire o sylabws Canu Coleg y Drindod Llundain 2018-2021.

Bydd y gweithdy'n rhoi cyfle i Dr. Davies rannu ei brofiad dysgu helaeth gydag athrawon a myfyrwyr, gan ystyried sut i wella techneg a pherfformiad.

Byddwn hefyd yn croesawu disgyblion o ysgol leol, diolch i Wasanaeth Cerddoriaeth Sir Gaerfyrddin, a fydd yn perfformio yn ystod y dosbarth meistr.

Bydd Rachel Kilby, Ymgynghorydd Rhanbarthol y Drindod Cymru ar gael i ateb unrhyw gwestiwn sy'n ymwneud ag arholiadau cerdd y Drindod sy'n cael eu graddio, yn ogystal â'r bartneriaeth gyffrous rhwng y Drindod a'r Urdd.

 

Mae Dr. Lyn Davies wedi dilyn gyrfa fel cyfansoddwr, unawdydd bariton, cyfarwyddwr côr, darlledwr, a gweinyddwr y celfyddydau yn ogystal â bod yn gyn-gadeirydd y Tŷ Cerdd.  Ganwyd yn Llandybie, astudiodd cyfansoddi yn Academi Gerdd Krakow gyda Penderecki, Schaffer, Buijarski a Stachowski. Llwyddodd i gwblhau PhD ym Mhrifysgol Cymru.

Mae'r lleoliad a'r lluniaeth wedi cael eu darparu gan Wasanaeth Cerddoriaeth Sir Gaerfyrddin, diolchwn iddynt am eu haelioni.

 

Cefnogwyd gan  Supported by
 
Carmarthenshire County Council logo

 

 

 

 

 

 

 


 

Dr. Lyn Davies, former Head of Vocal Studies at the Royal Welsh College of Music & Drama and experienced Trinity College London examiner will host a masterclass exploring some of the solo songs from the Urdd syllabus 2019 as well as a selection of repertoire from the Trinity College London Singing syllabus 2018-2021.

The workshop will provide an opportunity for Dr. Davies to share his extensive teaching experience with teachers and students, looking at how to improve technique and performance.

We will also be welcoming local school pupils, courtesy of Carmarthenshire Music Service, who will be performing during the masterclass. 

Rachel Kilby, Trinity's Regional Consultant for Wales will be on hand to answer any questions regarding Trinity's graded music exams and the exciting partnership between Trinity and the Urdd.

 

Dr. Lyn Davies has pursued a varied career as a composer, baritone soloist, choral director, broadcaster, teacher, lecturer, examiner, and arts administrator and is the former Chair of Tŷ Cerdd.  He was born in Llandybie, studied composition at the Krakow Music Academy with Penderecki, Schaffer, Buijarski an Stachowski and later gained his PhD from the University of Wales.

The venue and refreshments have been provided by the Carmarthenshire County Council and we thank them for their generosity.

Cefnogwyd gan  | Supported by
 
Carmarthenshire County Council logo

  

Do you have questions about Coleg y Drindod Llundain-yr Urdd Gweithdy Canu gyda Dr. Lyn Davies, Sir Gâr. Trinity College London-Urdd Singing Masterclass with Dr. Lyn Davies, Carmarthenshire ? Contact Trinity College London

Save This Event

Event Saved

When & Where


Neuadd y Gwendraeth
Heol Cwmmawr
Drefach
SA14 7AG
United Kingdom

Sunday, 17 March 2019 from 14:00 to 16:00 (GMT)


  Add to my calendar

Organiser

Trinity College London

We are an international exam board, established in 1877, awarding over 850,000 qualifications a year in music, drama and the English language.

  Contact the Organiser

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.